Carsten Riis Jensen

Undervisning

Kirkelig forkyndelse

Tekstforfatter

Pædagogisk innovation

Medier og IT

Carsten Riis Jensen

Undervisning

Kirkelig forkyndelse

Tekstforfatter

Pædagogisk innovation

Medier og IT

Familien
Jeg er født i Herning og boede der de første 14 år af mit liv. Jeg er 46 år og er gift på 24. år med Karen Margrethe. December 2020 fejrede vi sølvbryllup.
Karen Margrethe (53 år) er førtidspensionist og vi nyder dette familiemønster, med én, der næsten altid er hjemme. Hun er kirkeligt meget aktiv, som leder hos KFUM-spejdere og arrangør af ældrecafe. Hun har også god erfaring med at hjælpe med børnekirke og lignende.
Vi har to voksne drenge, Christian og Jakob, som begge er studerende.

Studietid, efterskolelærerjob og første erfaringer som præst
I 1995 begyndte jeg at studere teologi i København og jeg blev kandidat december 2001. Efter nogle år præget af ansættelsesstop, jobsøgning og diverse småjobs, blev jeg i 2006 ansat som lærer på Stubbekøbing Efterskole. Det betød meget for mig at være efterskolelærer, og jeg fik en stor interesse for undervisningspædagogik som siden har udmøntet sig i en lang række projekter, som du kan læse om her på siden.
Efter 3 år som efterskolelærer blev jeg kontaktet af biskoppen og spurgt, om jeg ville lade mig ordinere til et vikariat. Efter en række vikariater flyttede vi i januar 2014 til det vestligste Vestjylland, nemlig til præstegården i Møborg, til stillingen om sognepræst for det dengang nyligt sammenlagte Bøvling-Flynder-Møborg-Nees pastorat.

Det sidste år i pastoratet blev en stor udfordring: Jeg fik kraftige hovedsmerter og måtte sygemelde mig. Efter undersøgelser viste det sig, at vi havde boet omgivet af skimmelsvamp i præsteboligen i 6½ år. Jeg havde mange sygedage og vi blev genhuset til en lejlighed i Struer, hvor vi bor nu. Jeg kunne med hovedsmerterne ikke overkomme mine 4 kirker, 3 menighedsråd og mange udvalg, og derfor fik jeg ændret min stilling, så jeg pt. er stiftsvikar imens jeg søger andre embeder – vel vidende, at stillingen altså udløber i slutningen af august 2020.

Erfaringer og kompetencer i årenes løb
Erfaringerne fra tiden som efterskolelærer, som underviser og som præst udmøntede sig i en række projekter, som siger meget om, hvad jeg har af evner og hvilke typer stillinger jeg har rigtig meget at give til.

September 2019 blev jeg tildelt Viborg Stifts initiativpris. Det er jeg naturligvis stolt over, som en anerkendelse af netop det, jeg bruger en del tid på: At finde engagerede og motiverende undervisningsformer, og så vidt muligt altid i samarbejde med lokalsamfundet. Jeg opsøger vinkler og ideer til, hvordan undervisning og forkyndelse kan knyttes til lokale personer, kunstnere, borgerforeninger, klubber, osv.

Det har bl.a. udmøntet sig i et årligt samarbejde med den lokale skole hvor jeg lavede projekter med eleverne, og jeg indgik samarbejde med det lokale borgercenter. 
Jeg har samarbejdet med lokale billedkunstnere, fx i 2018 hvor jeg udfordrede en kunstner til at skabe eller finde et kunstværk, som kunne udtrykke påskens budskab.
Det kom der et fint og spændende samarbejde ud af, hvor kirke og kunst arbejdede sammen og hvor de lokale aviser fortalte om det.

Mit arbejde med forkyndelsen resulterede for et par år siden i en bog, med titlen ”Prædikenens dimensioner.” Bogen er skrevet til unge, nye prædikanter. Jeg har desuden på Credo Forlag fået udgivet bogen ”I pagt med Gud” (2007), som gennemgår bibelsk pagtteologi, og jeg har udgivet jule-andagtsbogen ”Julens 12 dage” (2016). Senest fik jeg via KLF Kirke&Medier udgivet studiebogen “Giv mig din opmærksomhed.”

I 2012 havde jeg den lidt spøjse oplevelse (og ære) at en af mine prædikener blev gjort til en del af pensum i gymnasie-undervisningsbogen ”Grundbogen til religion C” (2012, side 66, link her).

I 2017 fik jeg penge fra en kirkelig fond til at udvikle såkaldte ”bibelske Escape Room”, som er spil, der kan sættes op i forskellige lokaler (se nærmere, klik på link).
Disse spil har ført til, at jeg bliver inviteret ud til menigheder, som gerne vil prøve spillene og lære selv at bygge dem.

I 2018 udviklede jeg et ”Bibelværksted på hjul”, som indeholder skuffer og rum med masser af redskaber, tryllekunster, figurer og såkaldte Fortælletæpper (som jeg opfandt til lejligheden).

Og endelig har jeg udviklet et ganske omfattende undervisningsprojekt – ”Gamificering af kirkelig undervisning” – som egner sig til alle aldre og målgrupper, og som var det projekt, der udløste førnævnte Initiativpris.
Biskoppen udtalte i den forbindelse bl.a. at ”du har vist vovemod og iderigdom overfor en målgruppe hvor kirken står svagt. Du har i årevis udvist vilje til at tænke kirken ind i moderne sammenhænge. Med projektet Gamificering af kirkelig undervisning, giver du næste generation en stemme og en platform ind i kirken, og giver samtidig kirken et nyt sprog” (link til udtalelsen, klik her).

Projektet fik mediernes opmærksomhed, og efteråret 2019 var der indslag i såvel TV-Avisen som P4 og Kristeligt Dagblad: