• Forkyndelse og undervisning.
    Læs nedenfor om emner, temaer, tekster, osv.

Emner og temaer

En altid midlertidig oversigt over, hvad jeg aktuelt arbejder med.

Forkyndelse.dk

Forkyndelse.dk

Du finder mange af mine prædikener, videoer med ideer til prædikenerne samt artikler om at prædike på min anden hjemmeside, forkyndelse.dk
I pagt med Gud

I pagt med Gud

Gud relaterer til os mennesker gennem indgåelse af pagter. Jeg prædiker ofte om at leve i pagt med Gud, på studiet, i familien, i ægteskabet - og om hvad det vil sige at give stadigt mere af mit eget til Gud.
Kristen på arbejdet

Kristen på arbejdet

En omfattende prædikenserie, om at være hverdagskristen på arbejdet, og om at Gud har skabt os til at forvalte jorden og være kreative. Serien spørger også: Skal vi arbejde i evigheden?
De sidste tider

De sidste tider

Enkelt-prædikener og en prædikenserie om de sidste tider - og især om hvad der sker, det øjeblik Jesus kommer igen, samt spørgsmålet om, hvorvidt vi kan forvente en helt ny jord eller en fornyet jord?
Kristen hedonisme

Kristen hedonisme

Jeg er meget inspireret af John Pipers forståelse af kristen hedonisme - altså: om at Gud ophøjes mest igennem os, når vi finder vores største glæde i ham. Og spørgsmålet: Hvordan kan jeg uanset omstændighederne altid glæde mig i Gud?
Skuffet over Gud

Skuffet over Gud

Var det Guds vilje, da du oplevede tragedier, sygdom, osv.? Giver Gud os altid det, vi gerne vil have? Hvad er forskellen mellem det, Gud tillader, og det, Gud vil? Vigtige spørgsmål, som i ubesvaret form eller forkert besvarede kan gøre kristne dybt skuffede over Gud.
Discipelskab

Discipelskab

Prædikener om at være discipel af Jesus i hverdagen. Om at følge Jesus, gøre hvad han siger, og tage sit kors op. Prædikenerne tager udgangspunkt i, at discipelskab ikke handler om at gøre Jesus glad, men om at 'Kristi kærlighed tvinger mig.'
Oplevelses-prædikener

Oplevelses-prædikener

Det er dybt inspirerende for mig at skabe prædikener og undervisning, som både engagerer tilhørerne og giver dem en visuel oplevelse, som hænger fast bagefter. Jeg har bl.a. arbejdet med hashtag-prædikener, selfie-prædikener og 'Jeg elsker 80erne'-prædikener.
Undervisning af prædikanter

Undervisning af prædikanter

Undervisning om sammenhængende forkyndelse, discipelforkyndelse, brug af medier i forkyndelsen, kreativitet i forkyndelsen, forkyndelse i en multimedietid, osv.

Du er velkommen til at kontakte mig: