Om få måneder får Danmark en ny bibel. En bibel på “nudansk”.
Dvs. en bibel, hvor sproget svarer til, hvad du og jeg ville sige i en almindelig sætning – i stedet for det finpolerede tekstsprog.
Bibelen på nudansk udgives af Bibelselskabet.

Her er en bid fra den nudanske udgave af Fadervor:

“Giv os det brød vi har brug for i dag. Tilgiv os det vi har gjort forkert ligesom vi har tilgivet andre. Lad være med at sætte os på prøve, men befri os fra ondskabens magt. For du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde dig. Amen”.

Det er selvfølgelig en oversættelse man skal vænne sig til. Men faktum er jo, at i en almindelig dansk sætning ville du aldrig sige “Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere” – men netop i stedet: “Tilgiv os det vi har gjort forkert”…

Kristeligt Dagblad har i øvrigt en sjov lille historie i dag, vedrørende de svære ord i den “gamle” Bibel:

“EN ÆLDRE dame levede i den sikre tro, at uden Guds nåde gik det ikke. Det ville de pårørende gerne minde om, da hun døde. Derfor bad de blomsterhandleren om at sætte et bånd på kransen med ordene: ”Af bare nåde!” Da kransen nåede frem, var det imidlertid blevet til: ”Er bare noget!”. Tydeligere kan det moderne menneskes uvidenhed om et helt centralt ord i kristendommen næppe illustreres”.