I Vridsløselille Statsfængsel er der et kristent kor, bestående af indsatte fanger. Koret hedder “Fangekoret”.
Jeg har haft fornøjelsen af at være på besøg i fængslet, i forbindelse med et Alpha-kursus for indsatte. Flere af de tidligere fanger, som nu er enten på fri fod eller på prøveløsladelse, kommer aktivt i vores gamle menighed, Strandkirken.
Det er i sig selv helt fantastisk!

Lige så fantastisk er det, at der i det hele taget ér et fangekor i fængslet. Et kor, jeg har haft fornøjelsen af at lytte til.
Jeg synes det er interessant, hvad korets dirigent, Louise Adrian (som jeg kender fra LM i København), fortæller om korets koncerter:

“Flere har lommetørklæderne fremme undervejs. Det berører publikum at høre kristendommens budskab fra røveren på korset”.

Lagde du mærke til den sidste del af sætningen: “høre kristendommens budskab fra røveren på korset”… Det er godt sagt – og så er det jo sandt. Det er dømte forbrydere, der synger evangeliet!