I denne weekend er jeg blevet bedt om at holde en gudstjeneste, på en teenlejr, syd for Maribo. Jeg glæder mig meget til at møde flokken af teenagere, fra Lolland-Falster, Møn og Sydsjælland.
Min første tanke var, at jeg ville sige noget om “Vil du gå på vandet, må du først træde ud af båden”. Dvs. et tema om at forlade den trygge båd, komforten, og træde ud i bølgerne, dér hvor Jesus er. I tillid til ham, og som aktiv medspiller i hans mission.

Prædikenen kommer også til at handle om dét, men det er interessant, at når man sidder og forbereder sig, så kan man blive ledt af mange forskellige veje. Mine veje, i forbindelse prædikenen, kom især til at handle om, hvad det er der afholder især teenagere og unge fra at forlade den trygge båd – nemlig skyldfølelse pga. synd. Jeg er i den forbindelse stærkt inspireret af en voldsomt god prædiken, holdt af præsten John Piper. Hans prædiken hedder, oversat til dansk: “At leve Jesus og hans mission til ære trods skyldfølelse på grund af seksuel synd”.
Jeg er meget spændt på responsen, på søndagen, men jeg tror Gud har noget at sige til flokken af teenagere.