Måske kender du citatet.
Forkynd evangeliet, om nødvendigt brug ord“. Eller i denne udgave: “Forkynd evangeliet. Når det er nødvendigt, så brug ord“.

Jeg har selv mødt citatet rigtig mange gange, og stort set altid i forbindelse med, at man er træt af ord. Træt af snak, træt af prædikener. Fordi man ønsker at se evangeliet LEVET, udført i handling, i gerninger, i næstekærlighed, i omsorg.
Det er der som sådan ikke noget forkert i. Guds Ord blev kød og blod, og det er ikke vores opgave at lave det om til ord igen. Guds Ord skal fortsat forblive kød og blod, igennem vore liv, vores omsorg og næstekærlighed.

Folk, som kommer med oven for nævnte citat – “forkynd evangeliet, om nødvendigt brug ord” – indleder stort set altid citatet med at sige: “Som Frans af Assisi siger…”.
Det er velkendt, at citatet skulle stamme fra den fromme munk, Frans af Assisi.

MEN:
Problemet er, at Frans af Assisi aldrig har sagt det. Og aldrig har levet efter det!
Ingen af de mange skrifter og bøger der blev lavet, de første 200 år efter hans død, indeholder citatet. Det er usandsynligt, at et så vigtigt citat ville have undsluppet bøgerne om ham, og da slet ikke de bøger der blev skrevet af hans nærmeste efterfølgere.
For det andet var Frans af Assisi kendt lige så meget for sin ord-forkyndelse som for sin livsstil (selvpåtaget fattigdom).
Han holdt et hav af prædikener, ofte nåede han at prædike i op til fem landsbyer hver dag, ofte udendørs. Og tilsyneladende var han lidt af en showmand. Han efterlignede troubadurerne, brugte poesi og metaforer og ordbilleder for at nå ind til sine tilhørere.
I modsætning til det billede, mange har af ham, som en mild og stille mand, så var hans forkyndelse kendt for både sin hjertelighed og sin alvor. Et øjeblik kunne han være venlig og lattermild og bryde ud i sang. Det næste øjeblik tordnede han og talte Satan ret imod. Ordene gik igennem marv og ben.
Og da han senere sendte sine egne efterfølgere ud, som prædikanter i landsbyerne, instruerede han dem i at folket skulle gøre bod: “Gør bod, for vi skal alle snart dø”.

Frans af Assisi var en prædikant. Af den slags, som ville skræmme mange i dag.

Når mange i dag har et sentimentalt billede af Frans af Assisi, så er det, fordi vi lever i en sentimental tidsalder. Lidt provokerende kan man sige, at sætningen “forkynd evangeliet, om nødvendigt brug ord”, går fint hånd i hånd med den postmoderne antagelse at ord er tomme og uden mening.