Citeret efter kronik af Carsten Haugaard Nielsen, forfatter til bogen “Ledelse i menigheden”:

Der sker spændende forandringer i kirken disse år. Nye menighedsformer, ny måde at tænke kirke på og være kirke på…
Men skal vi danse med disse forandringer – eller kæmpe mod dem? Man kan – når der kommer forandringer – gøre ét af tre: 1) Man kan vælge at stå af toget og sige: ”Kirken skal være et helle af noget uforanderligt i en verden, der forandrer sig”, 2) Man kan vælge at stå på toget og sige: ”Kirken skal følge med tiden og forandrer sig, som tiden kræver det”, 3) Man kan endelig stå på toget, og selv være med til at bestemme tempo og retning.

Denne tredje vej mellem afvejene kræver en ledelse, der har en tydelig vision og som formår at omsætte visionen til handling.
Ledelse i en menighed handler derfor om at lede menigheden mod dens vision. Men hvordan finder vi en vision for en menighed? Her er det ikke nok at se på menigheden som en erhvervsvirksomhed og lave et seminar, hvor menighedsråd og medarbejdere finder en vision. For kirken er ikke hvad som helst. Vi må vove at lade kirkens tradition og teologi komme i samspil med ledelse, som vi kender det i dag.

Vi må for det første finde ud af, hvad det vil sige at være kirke. Her er der brug for en studieproces, der trækker på centrale bibelske visioner for kirken. Ikke mindst er dåbs- og missionsbefalingen her grundlæggende. Den beskriver menigheden som en menighed af disciple, der er rettet mod omverdenen i mission. Menigheden er en bevægelse, snarere end en institution.
Vi må for det andet ud fra dette spørge: Hvordan ser den vision ud i vores menighed? Hvad er på den baggrund vores vision?
Vi må dernæst for det tredje omsætte visionen til virkelighed med inddragelse af alle, der vil noget med kirken: menighedsråd, præster, lønnede og ulønnede medarbejdere og samarbejdspartnere.
Og endelig skal vi gøre os klart, at vi bliver klogere undervejs. En menighed i verden midt imellem er hele tiden på vej. Når menigheden fungerer bedst, er den er en lærende organisme på en pilgrimstur. Turen har et mål. Men det vigtigste er at gå med Gud på vejen. Derfor hører bøn og det søge Gud med i hele processen.