De mennesker, som var omkring Jesus, hørte det første gang, da Jesus rejste sig op midt iblandt dem og sagde: ”Tiden er inde!”. Og straks spidsede folk ører. ”Tiden er inde! Guds Rige er kommet nær!” (Mark 1,15). De folk, der sad omkring ham, havde hørt om Guds Rige. De havde fået undervisning om det, af deres lærere, fra de var ganske små. De havde læst om det, om Guds Rige, i de hellige skrifter, der var overleveret gennem århundreder. Om, at Gud ville være midt iblandt dem. Om, at Gud ville sende sin Ånd, og folk ville få syner, mennesker ville blive helbredt, ødelagte relationer ville blive helet, og Gud ville kalde til frelse.
Alt dette havde de hørt om og læst om. Måske drømt om. Talt om. Bedt for. Og så møder de Jesus, der siger: ”Tiden ér inde! Guds Rige er kommet nær”. Mange af dem, der hørte det, blev grebet af en ny vision. Guds Rige er her allerede nu. Og fra da af, når de så sig omkring, opdagede de, at det var sandt. De så og hørte, at Jesus talte med ord fra Gud. De erfarede, at han var Gud selv. De så mennesker blive helbredt. De så ødelagte relationer blive helet. De så Jesus dø på et kors, for at bringe genoprettelse, tilgivelse for synd og frelse.
De så det og hørte det. Guds Rige var virkelig iblandt dem. Og så hørte de Jesus sige: ”Guds Rige er midt iblandt jer. Gå nu ud, og gør de samme ting, som jeg gjorde. Fortæl, hvad I har set. Gør, hvad jeg gjorde. Udbred Guds Rige. Vær mine disciple, mine efterfølgere. Udbred Guds Rige. Bed for de syge. Lad Guds Ånd arbejde aktivt i jer og gennem jer. Fortæl om mig. Mød hinanden med nåde. Byg min kirke! Min kirke er ikke et hus eller et ord. Min kirke er, at Guds Rige udbredes. At Guds Rige kommer til at bryde igennem, i alle de ting, I foretager jer. At Guds Rige bryder igennem og kommer til at dominere jeres fællesskaber, jeres liv, jeres relationer, jeres forhold til jeres børn, jeres forhold til jeres ægtefæller, jeres venner, jeres fjender. Gør det i mit navn. Tag ved lære af mig, lev som mig, gør som mig, og se mit Rige bryde stadigt mere og mere igennem i alle aspekter af jeres liv”.
Og dén vision, den byggede disse mennesker deres liv på. Den byggede de kirke på. Jesus selv lærte dem sammenhængen. Han sagde: ”I skal bede sådan: Komme dit Rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden!”.
Måske begynder du at ane, hvad den bøn betyder. Guds Rige er iblandt os. Engang, siger Jesus, så vil Guds Rige for alvor bryde igennem, og Gud vil skabe en ny jord, hvor alt er godt. Men se, siger Jesus, mit Rige er allerede kommet. Guds Rige bryder allerede nu igennem, og KAN bryde igennem, i jeres liv, i jeres menigheder. Fremtiden bryder ind i vores nutid. Gud giver os små dryp, af det, som vi alle går og venter på”. Komme dit Rige! Måske giver det dig grundlag for at bede bønnen på en ny måde: Gud, lad dit rige komme, her og nu, i mit ægteskab. Gud, lad dit rige komme, her og nu, på min arbejdsplads. Gud, lad dit rige komme, her og nu, igennem min kirke!