- Blog -

Min gamle blog, fra før 2014

Monthly Archive: juni 2010

Folkets kirke

  Man kan til tider høre folk tale om, at deres sognekirke er ‘folkets kirke’, og at den skal vedblive at være det.Det er lidt forskelligt, fra situation til situation, hvad man mener med ‘folkets kirke’, men udtrykket bruges ofte som et krav eller et ønske om, at kirken skal være …

Rigtig forkyndelse?

Jeg holdt min første “rigtige” prædiken da jeg var 19 år gammel. (Min allerførste holdt jeg som 10-årig, men det er en helt anden historie).Siden har jeg stået på en prædikestol mange gange, og min måde at prædike på har ændret sig meget siden jeg var 19.Ikke mindst 3 år …