Guds slutmål, dét han i sidste ende vil med os, er at vi skal ære Gud og glædes over ham.
Gud er ærekær.
Læg mærke til disse beskrivelser af Gud:

Hvorfor skabte Gud os: ”Bring mine sønner fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende, alle, der kaldes med mit navn, dem jeg har skabt til min ære, dem jeg har dannet og skabt” (Es 43,6-7).
Hvorfor reddede Gud folket ud af Egypten: ”Vore fædre i Egypten gav ikke agt på dine undere; de huskede ikke på din store trofasthed. Dog frelste han dem for sit navns skyld for at vise sin styrke” (Sl 106,7-8).
Hvorfor ødelagde Gud ikke hele menneskeheden og smadrede sit folk, når de gik imod ham: ”Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer” (Ez 36,22-23).
Hvorfor kom Jesus til jorden? Hvorfor udholdt han de ting, han blev udsat for: ”Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig” (Joh 17,1).
Og hvorfor vælger Jesus at komme igen engang ude i fremtiden? Hvorfor vil Gud gøre en ende på det hele og stå frem som jordens sande konge: ”De skal straffes med evig undergang fjernt fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt, når han på den dag kommer for at blive herliggjort blandt sine hellige og blive hyldet blandt alle, som kom til tro” (2 Thess 1,9-10).

Gud er ærekær, Gud vil have 100 procent fokus: ”For min egen skyld handler jeg, ellers vanæres mit navn, og min ære giver jeg ikke til nogen anden” (Es 48,11).