Det gjorde et meget stort indtryk på mig og prægede min egen teologi og forkyndelse, efter jeg for nogle år siden oversatte John Pipers bog, "Spild ikke livet" (link).
John Piper kalder sin teologiske ramme for "kristen hedonisme", og det kan bedst udtrykkes som at "Gud ophøjes mest i os, når vi finder vores største glæde i Ham".
Siden jeg oversatte bogen, har flere af mine prædikener været gennemsyret af denne teologiske forståelsesramme. Derfor er der her på hjemmesiden, under menuen Prædikener, en kategori med titlen 'kristen hedonisme'. Her finder du nogle af de prædikener, jeg har arbejdet på under netop den overskrift.

Et af hovedpunkterne i kristen hedonisme er, at Gud vil æres. Han vil have al ære, som det fx fremgår af Esajas 48,11 hvor Gud siger: "For min egen skyld handler jeg, ellers vanæres mit navn, og min ære giver jeg ikke til nogen anden".
Et andet hovedpunkt er, at vi må finde vores største glæde i Ham – og derigennem får Gud størst mulig ære. Fx siger David: "Hvem har jeg ellers i Himlen? Hos dig ønsker jeg intet på jorden!… Jeg siger til Herren: Du er min herre, ingen anden end du er min lykke… Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker" (Salme 73,25 og 16,2 og 37,4).