Der var engang en, som blev spurgt:
”Kan du i én sætning opsummere livet som kristen?”.
Vedkommende svarede: ”Jeg kan opsummere det med ét ord: Tillid”.
 
Hvad er det for en tillid? 
Det er tilliden til, at du ér skabt og villet og elsket af Gud; at min forståelse af mig selv er, at jeg er dybt elsket af Jesus, og at jeg intet har gjort for at fortjene mig til det.
Det er tilliden til, at når du bekender din synd, så er Gud trofast og retfærdig og tilgiver dig din synd.
Det er tilliden til, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud.
Det er tilliden til, at uanset hvilke omstændigheder du kommer ud for, så forandrer det ikke Gud. Dine omstændigheder gør dig mere afhængig af Gud, men det forandrer ikke Guds kærlighed til dig.
Det er tilliden til, at Gud er langt bedre, end hvad livet kan give dig nu, og at Gud er langt bedre, end hvad døden tager fra dig senere.
 
På et tidspunkt hører Jesus om, at hans ven Lazarus er død.
Efter et par dage tager han hen til graven.
Jesus vil gerne, at Martha skal opleve konkret, at Jesus er herre over døden, at han er opstandelsen og livet. Men Martha siger bare: ”Ja, ja, jeg ved godt, at ved tidens afslutning – engang ude i fremtiden – vil Gud oprejse alle, der er døde, og Gud vil fikse alting. Dét har jeg tillid til: Engang bliver alting godt”.
Men så siger Jesus:
”Jeg er opstandelsen og livet. Enhver som tror på mig skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du på det?”.
Jesus siger: ”Ikke kun engang, på den nye jord, men lige nu. Jeg taler om, at du skal stole på mig og tro på mig lige nu. Jeg taler ikke om de døde engang i fremtiden. Jeg taler om livet lige nu. Tror du på mig? Stoler du på mig?”.
Han bevæger sig fra ”engang i fremtiden” til her, lige nu. Tror du på det? Tror du på mig?
Tror du, at min vej er den bedste? Stoler du på mig med livet; stoler du på mig med døden? Stoler du på mig de næste 5 minutter, stoler du på mig det næste døgn? Det næste år?
 
Måske siger Gud til dig: Stoler du på mig, at vi kan finde ud af det sammen, vedrørende det tab, du føler? Stoler du på mig, når jeg siger, at det at følge Jesus, uanset hvor han fører dig hen, stadig er den bedste måde at leve?
Tør du overgive mig sygdommen? Tør du overlade mig dine bekymringer? Tør du overlade mig de stemmer indeni dig, der siger, at livet ikke er værd at leve?
Stoler du på mig?