Imod teologien, der kun tør tale metaforisk og i billeder om Gud, i modsætning til at tale klart og entydigt om Gud.
Imod begejstringen for udelukkende metaforisk tale om Gud:
 
Sådan har jeg talt til jer i billeder; der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om Faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til Faderen for jer, for Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra Faderen. Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«
Hans disciple sagde: »Nu taler du ligeud, og du bruger ikke billeder. Nu ved vi, at du ved alt og ikke har brug for, at nogen spørger dig. Derfor tror vi, at du er udgået fra Gud” (Joh 16,25-30).
 
Disciplene har været ved at køre træt i Jesu egne billedtaler.
De var usikre på, om Jesus virkelig var udgået fra Gud, for da ville han da ikke tale i billeder.
Da han så nu, i denne tekst, taler uden billeder til dem, ånder de lettet op, for da ser de og tror de virkelig, at han ér udgået fra Gud.