Søg efter:
55 – Rahab

Josva 1 – 3,6
Herren sagde til Josva: “Min tjener Moses er død. Nu skal du føre folket ind i det land, jeg har lovet dem. Jeg vil være med dig, ligesom jeg var med Moses. Så vær stærk og fuld af mod. Adlyd de instrukser, jeg gav Moses. Vend dig ikke væk fra dem på nogen måde. Hvis du følger disse instrukser, vil jeg være med dig i alt, du gør.”
Så begyndte Josva at klargøre folket til erobringen af Kana’an. Han sendte to mænd over floden for at udspionere landet. De gik ind i byen Jeriko og boede i huset hos en prostitueret ved navn Rahab.
Kongen af Jeriko fandt ud af, at de var i byen, så han sendte en besked til Rahab. “Giv os de mænd, som bor i dit hus. De er spioner fra Israels folk.”
Mændene var på hendes tag, hvor hun havde gemt dem. Hun sagde til kongen: “De har været her, men jeg vidste ikke, hvor de kom fra. Lige før mørkets frembrud gik de, før byportene blev lukket. De fortalte mig ikke, hvilken vej de skulle, men du bør kunne fange dem, hvis du skynder dig.” Så sendte kongen mænd for at jage efter dem.
Rahab sagde til spionerne: “Alle her er bange for jer, fordi vi ved, at Gud har givet jer dette land! Vi hørte, hvordan Herren åbnede Det Røde Hav, da I forlod Egypten. Jeres Gud har gjort store ting for jer. Nu har jeg beskyttet jer, så sværg nu ved jeres Gud, at I vil vise min familie nåde. Skån vores liv!”
Så sagde spionerne: “Vi vil skåne dig, når Herren giver os jeres by, men kun hvis du ikke fortæller kongen om os. Bind denne skarlagenrøde snor i dit vindue. Din familie vil være i sikkerhed, hvis de er i dit hus. Hvis nogen forlader huset, er vi ikke ansvarlige for, hvad der sker med dem.”

Rahabs hus lå på bymuren, så hun hængte et reb ud af sit vindue og hjalp mændene med at flygte. De gemte sig i bjergene, indtil Jerikos mænd holdt op med at lede efter dem.
Da det var sikkert, gik de tilbage over floden. De fortalte Josva alt, hvad der var sket. De sagde: “Det er sandt! Gud har givet os landet. Folk er bange for os.”

Så førte Josva folket mod Jordanfloden, hvor de blev i tre dage. På den tredje dag gik Israels ledere rundt i lejren og sagde til folket: “Bryd lejren i morgen tidlig. Hold øje med præsterne, for de vil da tage Pagtens Ark op og bevæge sig mod Jordanfloden. Følg dem, for I har ikke gået denne vej før. I morgen vil Herren gøre fantastiske ting for jer. I vil vide, at Gud er med jer og ønsker at fordrive jeres fjender foran jer.” Josva bad dem udvælge tolv mænd, én fra hver stamme. Så fortalte han præsterne hvad de skulle gøre den næste dag.

VIDEOER

57 – Jeriko erobres

Josva 5,13-6,27
Mens folket stadig var i Gilgal, så Josva en mand stå i nærheden med et sværd i hånden. Josva gik hen til ham og spurgte: “Er du for os eller for vores fjender?”
Manden sagde: “Jeg er kaptajn for Herrens hær. Jeg er lige ankommet.”
Josva bøjede sig og tilbad ham. Kaptajnen sagde: “Tag dine sko af, fordi du er på hellig grund.”
Herren sagde til Josva: “Jeg har givet dig Jeriko, dets konge og dets hær.” Han gav derefter nøjagtige ordrer om, hvordan Jeriko skulle erobres.

Da dagen kom, arrangerede Josva folket. Hæren gik forrest, og bag dem kom syv præster, som skulle blæse i vædderhorn. Pagtens Ark blev båret bag dem. Resten af hæren fulgte efter bag Arken. Josva sagde til folket: “Sig ikke et ord, mens I marcherer rundt om byen.”
Mens de marcherede rundt, blæste præsterne i hornene, men folket tav. Da de havde været rundt om byen, vendte de tilbage til deres lejr og overnattede. De gjorde det samme den anden dag og den tredje. De gentog denne march rundt om byen i seks dage.

Tidligt den syvende dag bad Josva folket følge den samme procedure, bortset fra at de på denne dag skulle gå rundt om byen syv gange. Han sagde: “Efter at vi har marcheret rundt syv gange, skal I råbe alt, hvad I kan. Herren vil derefter overgive byen til jer. Alle mennesker og dyr i byen skal dø, undtagen Rahab og hendes familie. I skal brænde alt, undtagen guld, sølv og ting lavet af bronze og jern. Disse skal overgives til Herren. Tag ikke selv noget af det, der skal overgives til Herren, for da skal du lide døden.”

Folket marcherede nu rundt om byen syv gange, mens præsterne blæste i hornene. Efter den syvende gang standsede hele optoget.
Præsterne blæstee i hornene endnu en gang, og Josva råbte: “Skrig alt I kan!” Folket skreg, og byens mure faldt sammen. Israels hær marcherede lige ind i byen og ødelagde den. De to spioner, som Rahab havde beskyttet, gik straks til hendes hus. De førte hende og hendes familie ud af byen i live. Alle andre i byen blev dræbt, og alt blev brændt, undtagen guld, sølv og ting lavet af bronze og jern.
Josva udråbte derefter en forbandelse over byen Jeriko. Han sagde: “Enhver, der genopbygger denne by, vil miste både sin førstefødte søn og sin yngste søn.”

Herren var med Josva, og hans ry spredte sig over hele landet.

Rahab og hendes familie blev anbragt et sikkert sted uden for Israels lejr. Til sidst giftede hun sig med en israelit fra Judas stamme. Med tiden fik de en søn ved navn Boaz.

VIDEOER

***