56 – Over Jordanfloden

Josva 3 – 5,12
Om morgenen sagde Gud til Josva: “I dag vil jeg ophøje dig i folkets øjne – så de ser, at jeg er med dig, ligesom jeg var med Moses.”
Josva sagde til præsterne: “Tag Pagtens Ark og gå til Jordanfloden.” Præsterne tog nu Arken og bar den til floden. Da de kom til vandkanten, blev de ved, indtil vandet dækkede deres fødder.
Pludselig standsede vandet! En mur af vand løfte sig højt op. Da præsterne så dette, gik de til midten af flodlejet og stod på tør grund. Så begyndte folk at bevæge sig over floden.

Da sagde Josva til de tolv mænd, som Israel havde udvalgt: “Hver af jer skal tage en stor sten fra det sted, hvor præsterne nu står. Læg stenene på jeres skuldre og bær den over til den anden flodbred.”
Josva tog derefter yderligere tolv sten og byggede et alter midt i floden, ved siden af hvor præsterne stod.
Folket så på Josva, og han var ophøjet i deres øjne. De vidste, at Gud var med ham, ligesom han havde været med Moses.
Da de alle var gået over floden, sagde Josva til præsterne: “Kom nu herover også!” Så snart præsterne var ved flodbredden, styrtede muren af vand sammen.

Josva førte folket til et sted, der hedder Gilgal, hvor de slog lejr. Så bad han dem bruge de tolv sten til at bygge et mindesmærke. Han sagde: “Fremover vil børn se dette mindesmærke og spørge deres forældre om hvad det betyder. Så kan forældrene fortælle om denne dag, hvor Gud stoppede Jordanfloden, så hans folk kunne komme tørskoede over. Alle jordens folkeslag skal vide, at Guds hånd, hele jordens Herre, er mægtig.”
Befolkningen i Kana’an hørte, hvordan Gud stoppede Jordanfloden, så Israels folk kunne komme over, og rædslen spredte sig blandt indbyggerne i alle landets byer.
Josua fortalte nu til alle Israels mænd, at de skulle omskæres. Det var ikke blevet gjort i alle de 40 år, folk havde været i ørkenen.
Kort efter dette fejrede folket påske. Allerede næste dag holdt mannaen op med at dukke op, og den kom aldrig tilbage. Fra den dag af skulle folket spise maden fra Kana’ans land.

VIDEOER

***