Søg efter:
118 – Dronningen af Saba

1 Kongebog 10 – 11,25 og 2 Krønikebog 9
Dronningen af Saba hørte om kong Salomons store visdom. Hun kunne ikke tro, at det var sandt. Hun besluttede at besøge ham og teste ham med en række svære spørgsmål. Hun ankom i Jerusalem med en stor karavane af kameler fyldt med guld, juveler og krydderier.
Hun mødtes med kongen og stillede ham sine spørgsmål. Han var i stand til at svare på hvert eneste af dem. Ingen af dem var for svære for ham at forklare hende. Hun var forbløffet over at se det palads, han havde bygget, mængderne af mad til hvert måltid, den måde, hans tjenere var klædt på, og de brændofre, han ofrede i templet. Hun sagde: “Alt, hvad jeg har hørt om dig, er sandt, men jeg kunne ikke tro det, før jeg så det med mine egne øjne. Nu ser jeg, at jeg ikke fik halvdelen at vide af, hvad der er sandt om dig. Må din Gud blive ved med at velsigne dig, når du leder og dømmer dit folk.”
Hun gav ham et halvt ton guld og flere krydderier, end der nogensinde var kommet til Jerusalem. Salomo gav hende også mange gaver, før hun og hendes tjenere vendte hjem.

Hvert år modtog Salomo 25 tons guld. På grund af det dækkede han mange ting med guld – smykker, drikkebægre, fade og sin trone. Han brugte ikke sølv, fordi han ikke syntes, det var værdifuldt.
Salomo lavede 200 store skjolde, hver med 15 pund hamret guld. Han lavede også 300 mindre skjolde med 4 pund guld i hvert. Ingen anden konge i verden var så rig og klog som Salomo.
Han samlede en stor flok heste til sit militær. De blev importeret fra mange lande rundt om i verden.

Desværre samlede Salomon også mange kvinder, hvilket var en direkte overtrædelse af Guds lov. Han havde 700 koner, alle døtre af konger. Hver af dem tilbad deres hjemlands afguder. Han havde også 300 medhustruer.
Da Salomo blev gammel, overbeviste disse kvinder ham om at bygge en helligdom for hver af deres afguder. Til sidst havde hver bakke omkring Jerusalem en helligdom, som ærede deres mange guder. Salomo begyndte at brænde røgelse på disse steder og ofre. Til sidst holdt han op med at tilbede Herren og sluttede sig til sine hustruers afgudsdyrkelse. Ondskab fyldte hans hjerte.
Gud var vred på Salomo, fordi han ikke længere fulgte Davids veje. Herren sagde: “Jeg vil rive dit rige i to og give en del til en af din tjenere. Men jeg vil ikke gøre det i din levetid på grund af mit løfte til David. Din søn vil miste det meste af dit rige.”
Så tillod Gud, at Salomos fjender rottede sig sammen imod ham, så der ikke længere var fred i landet. Til sidst døde Salomo. Han havde været Israels konge i fyrre år.

VIDEOER

85 – Sauls ulydighed

1 Samuel 15
En dag gik Samuel til Saul med instrukser fra Gud: “Amalekitterne angreb mit folk, da jeg førte dem ud af Egypten. Gå derfor i kamp med dem og ødelægge alt. Dræb alle mennesker og alle deres kvæg. Efterlad ikke noget i live.”
Så tog Saul sin hær og angreb amalekiterne. Han besejrede dem, men dræbte ikke alt. Sauls mænd holdt det bedste af kvæget for sig selv. De fangede også kong Agag og slog ham ikke ihjel.
Herren sagde til Samuel: “Jeg beklager, at jeg gjorde Saul til konge over Israel. Han følger mig ikke, og han gør ikke, som jeg siger.”
Samuel sørgede og bad hele natten. Næste morgen gik han hen og fandt Saul. Da profeten ankom, sagde kongen: “Herren velsigne dig. Jeg har gjort, hvad Gud bad mig om at gøre.”
Samuel så på ham. “Hvorfor hører jeg så lyden af får og kvæg?”
“Åh, mændene reddede de bedste kvæg, så vi kunne ofre dem til Herren. Men vi dræbte resten.”
Samuel sagde: “Ti stille! Jeg vil fortælle dig, hvad Gud synes om det, du har gjort. Da du var ydmyg, gjorde Gud dig til leder over sit folk. Så gav han dig et job at udføre. Han sagde: ‘Dræb dette ekstremt syndige folk. Lad ikke nogen person eller noget dyr leve.’ Hvorfor gjorde du ham vred ved ikke at gøre, hvad han sagde?
Saul sagde: “Jeg adlød ham. Jeg dræbte alle undtagen Agag, deres konge. Og så dræbte jeg alle dyrene undtagen disse få. Vi beholdt det bedste som et offer.”

Samuel sagde: “Tror du, at Herren ønsker ofre mere end lydighed? Nej! Lydighed er bedre end ofringer. Stædighed er lige så slemt som at tilbede afguder. Du afviste Guds befaling. Derfor har han forkastet dig som konge over Israel.”
Saul sagde: “Jeg har syndet! Jeg kan nu tydeligt se, at jeg ignorerede Herrens befaling og ikke lyttede til dig. Jeg var bange for folket og adlød dem i stedet for Gud. Tilgiv min synd. Kom, lad os nu tilbede Herren sammen.”
Samuel vendte sig væk: “Nej, jeg vil ikke tage med dig. Du forkastede Herren. Nu afviser han dig som konge.”
Saul tog fat i Samuels kappe, og den gik i stykker, da han vendte sig væk. Samuel standsede og så på den ødelagte kappe. Han sagde: “Herren har revet Israels rige væk fra dig i dag. Han har givet det til din nabo, som er bedre end dig. Gud er ikke som menneskene. Han ændrer ikke mening.”
Saul råbte: “Jeg har syndet! Det eneste, jeg beder om, er, at du ærer mig foran folket. Kom, tilbed med mig.”

Så gik Samuel med ham og lod ham bøje sig for Herren. Profeten sagde da: “Bring mig Agag, Amalekiternes konge.”
Samuel tog et sværd og sagde: “Du har gjort mange kvinder barnløse. Nu bliver din mor barnløs.” Profeten dræbte derefter Agag og skar ham i stykker. Så vendte Samuel tilbage til sit hjem. Han besøgte aldrig mere Saul, så længe han levede. Alligevel sørgede han over ham konstant.

VIDEOER

86 – David salves til konge

1 Samuel 16
Samuel kunne ikke lade være med at tænke på, hvordan Gud forkastede Saul som konge over Israel. Herren sagde til Samuel: “Hold op med at tænke på Saul! Tag noget salveolie og gå til Isajs hjem i Betlehem. Jeg har udvalgt en af hans sønner til at blive konge.”
Samuel sagde: “Herre, kong Saul vil dræbe mig, hvis han finder ud af det.”
Herren sagde: “Tag en kalv til Betlehem og sig, at du kommer for at ofre til Herren. Inviter Isaj og hans sønner med til ofringen. Jeg vil da vise dig hvem af dem du skal salve.”
Så drog Samuel til Betlehem. Byens ledere blev bange, da de så ham. De mødtes med ham og sagde: “Kommer du i fred?” Profeten sagde: “Ja, jeg er kommet for at ofre til Herren. Hent Isaj og hans sønner og bed dem om at slutte sig til mig.”
Da de kom, blev Samuel straks imponeret over Isajs ældste søn og tænkte: ”Det må være ham, Herren har udvalgt.”
Gud sagde: “Samuel, se ikke på det ydre. Det er lige meget hvor høj en mand er eller hvor stærk. Jeg ser ting, du ikke kan se. Han er ikke den udvalgte.”
Isaj præsenterede derefter sin anden søn for Samuel. Heller ikke ham valgte Herren. Isaj præsenterede syv af sine sønner for profeten, men hver gang sagde Herren: “Han er ikke den udvalgte.”

Til sidst sagde Samuel til Isaj: “Har du ikke andre børn?”
“Jo, jeg har én mere. Min yngste. Han er ude og passer fårene.”
“Send bud efter ham. Jeg spiser ikke med dig, før jeg ser ham.”
Så snart David gik ind i lokalet, kunne Samuel se, at han var en flot, ung mand. Herren sagde: “Han er den udvalgte. Ham skal du salve.” Så salvede Samuel ham med olie. Da forlod Guds Ånd kong Saul og tog i stedet bolig i David.
Fra den dag af blev kong Saul plaget af depression. Hans tjenere fik en idé. De sagde: “Tillad os at finde en mand, som er dygtig til at spille på harpe. Så vil hans musik opmuntre dig, når du bliver deprimeret.”
Det takkede Saul ja til, og en af tjenerne sagde: »Jeg har hørt om en ung mand, som er meget dygtig til harpe. Han er en søn af Isaj fra Betlehem. Ud over at være god på harpen, er han en god soldat og har evnen til at tale foran folk. Han er også en mand, der går med Gud.”

Så sendte Saul besked til Isaj og sagde: “Send mig David, din søn, som er fårehyrde.” Så sendte Isaj David til Saul samt gaver til kongen.
Saul blev straks imponeret over ham. David blev gjort til Sauls våbendrager, men han spillede også på harpe, hver gang kongen blev ramt af depressionen. Lyden af hans harpe beroligede kongens ånd og gav ham fred.

VIDEOER

83 – Ikke bestået prøve

1 Samuel 13
Da Saul blev konge af Israel, måtte folket gå til filistrene for at købe jernredskaber. Da disse redskaber blev sløve, måtte folket tilbage til filistrene for at få dem slebet, da de ikke måtte have smede. Men filistrene ville ikke sælge krigsvåben til Israels folk. De eneste, der havde moderne sværd og spyd, var Saul og hans søn Jonatan.
Som konge organiserede Saul en hær på 3000 mand. Han overvågede personligt 2000 af dem og gav 1000 til sin søn. Jonatan tog sine mænd og angreb en af filistrenes forposter. Saul vidste, at dette var en krigshandling, så han forsøgte hurtigt at klargøre sine mænd.

Filistrene reagerede prompte på angrebet. De marcherede ind i Israel med 3000 stridsvogne, 6000 ryttere og et enormt antal soldater.
Israels mænd blev rædselsslagne, da de så den enorme hær ankomme. De fleste af mændene i Sauls hær løb for livet. De gemte sig i huler, blandt klipper og nede i brønde. Nogle forlod endda landet. Andre sluttede sig faktisk til filisterhæren!
Samuel sagde til kongen, at han ikke skulle gå i kamp, før de havde ofret til Herren. Han bad Saul gå til et bestemt sted og vente på ham. Kongen tog hen til stedet, men Samuel var der ikke. Han ventede fire dage. Samuel var der stadig ikke. Han ventede seks dage. Samuel kom ikke.
Saul så, hvordan mændene fortsatte med at desertere fra hæren. Til sidst, på den syvende dag, mente han, at han ikke kunne vente længere. Han tog de ting, der skulle bruges til at bringe et brændoffer, og stod selv for det. Netop da han var færdig, kom Samuel. Profeten sagde: “Hvad har du gjort?”
Saul sagde: “Filistrene er ved at angribe, og min hær forlader mig. Jeg ventede på dig, men du kom ikke. Jeg havde ikke andet valg, så jeg besluttede at handle på egen hånd. Jeg ofrede brændofferet til Herren.”
Samuel sagde: “Du har opført dig som et fjols! Vidste du ikke, at dette var en prøve? Og du bestod den ikke! Havde du stolet på Gud, ville han have etableret dit rige over Israel for altid. Nu varer dit rige ikke længe. Herren har allerede fundet en mand efter sit eget hjerte. Han vil blive konge, og Gud vil etablere hans rige for evigt.”

Samuel vendte sig så og forlod kongen. Saul talte sine mænd og fandt ud af, at han kun havde 600 soldater. Filistrene havde slået lejr på toppen af en bakke, så de kunne kontrollere det vigtige pas, der var nedenfor. Så tog Saul sin lille hær og slog lejr på toppen af bakken på den modsatte side af passet.

Fortsættes i næste historie

VIDEOER