Søg efter:

I har fået adgang til den tredje gruppe spørgsmål.
For hvert kort er der ét spørgsmål, og svaret findes et eller andet sted i lokalet.
Når I har fundet svar på et korts spørgsmål, indtastes svarene her:

Kort 1:

Markusevangeliet kapitel 15, vers 25 og vers 34, fortæller hvornår han blev korsfæstet og hvornår han døde. Men tidsangivelserne er efter jødisk tid. Hvad var klokken dansk tid, da Jesus blev korsfæstet og da han døde?

Kort 2:

Hvilke ord brugte Jesus til at beskrive, hvem han er?

Jesus sagde: "Jeg er og og og og og og !"

Kort 3:

Hvad var navnet på den by, Paulus var på vej til, da han møder Jesus?

Kort 4:

Hvilke to ting hævder Paulus er argumenter for, at Jesus er Messias?