Fængslet tro spørgsmål 15
Hvilke to ting hævder Paulus er argumenter for, at Jesus er Messias?