Sorggruppe i Lemvig kommune

En sorggruppe er tænkt som det sted, hvor du kan gå hen med de tanker, erfaringer og følelser af mismod og afmagt, der er så svære at bære, ikke mindst i et samfund, hvor der ikke altid levnes ret meget plads til at sørge.

Samtalerne er fortrolige og behandles med tavshedspligt!
Hver enkelt deltager forpligter sig på denne fortrolighed.

Sorggruppen er gratis.
Sorggruppen er for voksne.
Der findes særlige sorggrupper for børn og unge.

Tid og Sted
Sorggruppemøderne afvikles på torsdage med 2 møder pr. måned á 2 timers varighed
Første møde efter nærmere aftale med sorggruppelederne.
Mødested: Bøvling sognegård, Bøvlingvej 15. Bøvlingbjerg (kørselsvejledning: klik på fotoet til højre)).

Sorggruppen ledes af psykolog Lilian Hove Andersen og præst Marianne Gyldenkærne, der begge via deres arbejde har mange års erfaring med mennesker i sorg og eksistentiel krise.

Kontakt:
Marianne Gyldenkærne, tlf. 97885650, valgmenighedspræst i Bøvlingbjerg
Lilian Hove Andersen, tlf. 42363010, psykolog og sygeplejerske, medlem af Bøvling menighedsråd