Hvad er sorg?

Sorg kan defineres som en fundamental reaktion på, at vi har mistet nogen eller noget, som vi er følelsesmæssigt knyttet til eller som har betydning for vores identitet.

Det kan være en elsket person, der dør. Men sorgen kan også ramme os i forbindelse med skilsmisse, når vores børn bliver alvorligt syge, eller vi selv bliver syge.

Sorg som begreb dækker over følelsesmæssige tilstande. Det er formentlig det vi oftest lige tænker på i forbindelse med sorg.
Men begrebet dækker også fysiologiske og sociale samt eksistentielle tanker og følelser.

Det er vigtigt at påpege, at den normale sorg indebærer mange komplekse følelser, også i løbet af processen, hvor man er i gang med at omstille sig til at skulle leve uden den, man har mistet.

Sorg ikke er en sygdom. Det er en helt naturlig og almenmenneskelig reaktion på tab.
I begyndelsen er sorgen intens og voldsom og sønderlemmende. Både sind og krop er ramt og mange oplever reaktioner, som kan forbindes med sygdom.