Hvorfor deltage i en sorggruppe?

At deltage i sorggruppen er hjælp til selvhjælp. Det er ikke terapeutisk behandling og vi opfatter ikke sorg som et problem der skal løses eller kan bearbejdes, men som en naturlig reaktion på den kærlighed man har fået og oplevet.

Sorg kan ikke helbredes, for sorg er ikke en sygdom.
Sorg er et livsvilkår, der rammer os alle og vi skal lære at leve med dette grundvilkår som menneske.

Udsagn fra deltagere i sorggruppen:
Det har været meget forløsende for min langvarige sorg over min fars død for 60 år siden.Dengang talte man jo ikke om savn el. sorg, det blev tiet ihjel – måske oplever vi stadigvæk denne tavshed når nogen er gået bort.
Tak for jeres store hjælp til at få sat ord på det, jeg har båret på i så mange år.
Jeg er meget glad for at være i sorggruppen, for der er der nogen, der godt vil høre på alt det, man tænker på.”