Håb og livsmod

Sorgen opleves forskelligt – deltagerne er forskellige steder i deres sorg.
Nogle kan have meget svært ved at se noget positivt i livet overhovedet.

Når deltagerne hører hinandens fortællinger oplever de, at det ikke kun er mig, der har det sådan. Man spejler sig i hinandens fortællinger og ved at dele sker der en heling.

De andre i sorggruppen bliver konkrete og levende beviser for forskellige forløb. De ser, at sorgen udvikler sig, og som regel bliver lettere at bære.

Måske fanger en af deltagerne, at en anden fortæller, at nu kan han / hun opleve en time eller to, hvor sorgen glemmes, og han/hun kan opleve at finde glæde ved noget af det man før var glad for.

Udtalelse fra en af sorggruppedeltagerne:
Ved at være en del af en sorggruppe får jeg hjælp til at bearbejde sorgen (den vil altid være som en stor klump),som vil være en del af mit hverdag resten af mit liv.
Mor til 20-årig trafikdræbt