Carsten Riis Jensen

Undervisning

Kirkelig forkyndelse

Tekstforfatter

Pædagogisk innovation

Medier og IT

Carsten Riis Jensen

Undervisning

Kirkelig forkyndelse

Tekstforfatter

Pædagogisk innovation

Medier og IT

Udgivelser

Fortæl det gamle budskab

Et forsøg på at skemalægge hvad der gør undervisning motiverende. Hvilke mekanismer er det, der kan bruges, så undervisning i kristendom motiverer til læring og til engagement? Udgivet som e-bog.
Kan købes her.

Giv mig din opmærksomhed

Udgivet i samarbejde med KLF Kirke&Medier. Det er den første bog som i bibelstudieform med spørgsmål giver brugeren mulighed for i fx studiegrupper eller på skoler at samtale om, hvad Bibelen har at sige om kristnes forhold til medier.
Kan købes her.

Meningen med livet

Bogens udforskning af, hvad Bibelen siger om meningen med livet, kommer vidt omkring. Bogen begynder på Bibelens side 1, hvor meningen med livet første gang præsenteres, og dykker dernæst ned i emner som identitet, køn, personlig relation til Gud, pagter og hvad der sker når vi dør. Bogen indeholder desuden en række personlige ‘Kære yngre jeg’-breve, hvor udvalgte emner behandles på en meget personlig, bagudskuende måde.
Kan købes her.

Prædikenens dimensioner

En erfaringsbog, dvs. bogen fortæller historien om mine erfaringer som prædikant. Læseren får således prædikenlære/homiletik ind i form af en personlig fortælling. Bogens hoveddel fokuserer på de 3 dimensioner, jeg arbejder med, nemlig den historiske, den kreative og den identitetsbemyndigende.
Kan købes her.

I pagt med Gud

En gennemgang af, hvad Bibelen siger om at være i pagt med Gud. De primære bibeltekster i bogen er fra 3. Mosebog og Hebræerbrevet.
Udgivet på Credo forlag. Bogen er udsolgt fra forlaget, men kan stadig købes af mig (klik her).

Julens 12 dage

En andagtsbog til julens 12 dage – dagene mellem juledag og Hellig Tre Konger.

Til hver dag er der en andagt, en sang og en bøn, og en beskrivelse af, hvad der er værd at vide om den aktuelle dag og om julens traditioner.
Kan købes her.

Kirken kommunikerer

En grundbog om kirkelig kommunikation, specifikt omkring kommunikation i multimedierne. Et uddrag af bogen blev af Viborg Stift sendt rundt til alle menighedsrådene i stiftet. Uddraget kan downloades ved at klikke her.