Den rige mand og Lazarus

Jesu lignelse fra Luk 16,19-31.