Eksisterer Gud?

Sketch fra TV-serien Not The Nine o’Clock News.

197 views