Offer og soning

Med danske undertekster forklares de bibelske begreber offer og soning, og det forklares hvorfor der i Det Gamle Testamente var et offersystem.