I har fået adgang til den anden gruppe spørgsmål.
For hvert kort er der ét spørgsmål, og svaret findes et eller andet sted i lokalet.
Når I har fundet svar på et korts spørgsmål, indtastes svarene her:

Kort 1:

Hvad kaldes frelseren, med et ord som oprindeligt er hebraisk?

Kort 2:

Hvor mange guder tror jøderne på?

Kort 3:

Hvad er titlen på en samling af nogle af jødernes vigtigste hellige skrifter?

Kort 4:

Hvad er de to primære grunde til at Paulus forfulgte kristne?