Carsten Riis Jensen

Undervisning

Kirkelig forkyndelse

Tekstforfatter

Pædagogisk innovation

Medier og IT

Carsten Riis Jensen

Undervisning

Kirkelig forkyndelse

Tekstforfatter

Pædagogisk innovation

Medier og IT

Velkommen til min hjemmeside!

Du er meget velkommen til at kigge rundt, finde de ting jeg har lavet og skrevet, booke et oplæg eller et møde, osv.


Carsten.

Familien
Jeg er født i Herning og boede der de første 14 år af mit liv. Jeg er 46 år og er gift på 24. år med Karen Margrethe. December 2020 fejrede vi sølvbryllup.
Karen Margrethe (53 år) er førtidspensionist og vi nyder dette familiemønster, med én, der næsten altid er hjemme. Hun er kirkeligt meget aktiv, som leder hos KFUM-spejdere og arrangør af ældrecafe. Hun har også god erfaring med at hjælpe med børnekirke og lignende.
Vi har to voksne drenge, Christian og Jakob, som begge er studerende.

Studietid, efterskolelærerjob og første erfaringer som præst
I 1995 begyndte jeg at studere teologi i København og jeg blev kandidat december 2001. Efter nogle år præget af ansættelsesstop, jobsøgning og diverse småjobs, blev jeg i 2006 ansat som lærer på Stubbekøbing Efterskole. Det betød meget for mig at være efterskolelærer, og jeg fik en stor interesse for undervisningspædagogik som siden har udmøntet sig i en lang række projekter, som du kan læse om her på siden.
Efter 3 år som efterskolelærer blev jeg kontaktet af biskoppen og spurgt, om jeg ville lade mig ordinere til et vikariat. Efter en række vikariater flyttede vi i januar 2014 til det vestligste Vestjylland, nemlig til præstegården i Møborg, til stillingen om sognepræst for det dengang nyligt sammenlagte Bøvling-Flynder-Møborg-Nees pastorat.

Det sidste år i pastoratet blev en stor udfordring: Jeg fik kraftige hovedsmerter og måtte sygemelde mig. Efter undersøgelser viste det sig, at vi havde boet omgivet af skimmelsvamp i præsteboligen i 6½ år. Jeg havde mange sygedage og vi blev genhuset til en lejlighed i Struer, hvor vi bor nu. Jeg kunne med hovedsmerterne ikke overkomme mine 4 kirker, 3 menighedsråd og mange udvalg, og derfor fik jeg ændret min stilling, så jeg pt. er stiftsvikar imens jeg søger andre embeder – vel vidende, at stillingen altså udløber i slutningen af august 2020.

Erfaringer og kompetencer i årenes løb
Erfaringerne fra tiden som efterskolelærer, som underviser og som præst udmøntede sig i en række projekter, som siger meget om, hvad jeg har af evner og hvilke typer stillinger jeg har rigtig meget at give til.

September 2019 blev jeg tildelt Viborg Stifts initiativpris. Det er jeg naturligvis stolt over, som en anerkendelse af netop det, jeg bruger en del tid på: At finde engagerede og motiverende undervisningsformer, og så vidt muligt altid i samarbejde med lokalsamfundet. Jeg opsøger vinkler og ideer til, hvordan undervisning og forkyndelse kan knyttes til lokale personer, kunstnere, borgerforeninger, klubber, osv.

Det har bl.a. udmøntet sig i et årligt samarbejde med den lokale skole hvor jeg lavede projekter med eleverne, og jeg indgik samarbejde med det lokale borgercenter. 
Jeg har samarbejdet med lokale billedkunstnere, fx i 2018 hvor jeg udfordrede en kunstner til at skabe eller finde et kunstværk, som kunne udtrykke påskens budskab.
Det kom der et fint og spændende samarbejde ud af, hvor kirke og kunst arbejdede sammen og hvor de lokale aviser fortalte om det.

Mit arbejde med forkyndelsen resulterede for et par år siden i en bog, med titlen ”Prædikenens dimensioner.” Bogen er skrevet til unge, nye prædikanter. Jeg har desuden på Credo Forlag fået udgivet bogen ”I pagt med Gud” (2007), som gennemgår bibelsk pagtteologi, og jeg har udgivet jule-andagtsbogen ”Julens 12 dage” (2016). Senest fik jeg via KLF Kirke&Medier udgivet studiebogen “Giv mig din opmærksomhed.”

I 2012 havde jeg den lidt spøjse oplevelse (og ære) at en af mine prædikener blev gjort til en del af pensum i gymnasie-undervisningsbogen ”Grundbogen til religion C” (2012, side 66, link her).

I 2017 fik jeg penge fra en kirkelig fond til at udvikle såkaldte ”bibelske Escape Room”, som er spil, der kan sættes op i forskellige lokaler (se nærmere, klik på link).
Disse spil har ført til, at jeg bliver inviteret ud til menigheder, som gerne vil prøve spillene og lære selv at bygge dem.

I 2018 udviklede jeg et ”Bibelværksted på hjul”, som indeholder skuffer og rum med masser af redskaber, tryllekunster, figurer og såkaldte Fortælletæpper (som jeg opfandt til lejligheden).

Og endelig har jeg udviklet et ganske omfattende undervisningsprojekt – ”Gamificering af kirkelig undervisning” – som egner sig til alle aldre og målgrupper, og som var det projekt, der udløste førnævnte Initiativpris.
Biskoppen udtalte i den forbindelse bl.a. at ”du har vist vovemod og iderigdom overfor en målgruppe hvor kirken står svagt. Du har i årevis udvist vilje til at tænke kirken ind i moderne sammenhænge. Med projektet Gamificering af kirkelig undervisning, giver du næste generation en stemme og en platform ind i kirken, og giver samtidig kirken et nyt sprog” (link til udtalelsen, klik her).

Projektet fik mediernes opmærksomhed, og efteråret 2019 var der indslag i såvel TV-Avisen som P4 og Kristeligt Dagblad:

Projekter

Konkrete situationer og udfordringer giver energi til min kreativitet. De projekter, jeg præsenterer i fanebladene her nedenfor udspringer alle af ideer jeg har fået som løsning på typisk arbejdsrelaterede opgaver og udfordringer:

Bliv låst inde i et lokale med 60 minutter til at slippe ud. Du skal gennemsøge lokalet for spor og opgaver, som skal løses, før du slipper ud.

Det er, hvad escape rooms typisk handler om, og jeg har arbejdet videre med konceptet i en primært kirkelig sammenhæng og skabt hvad jeg kalder “bærbare escape rooms” – altså med håndtag, som kan tages med rundt til møder og konferencer – og jeg har designet flere print-selv udgaver, som kan downloades og bruges i fx klublokaler.

Princippet bag escape rooms fascinerer mig: Dels konkurrenceelementet, dels at mange escape rooms fortæller en historie, dels at deltagerne selv skal finde vej og finde en mening ud af de ting, der ligger i lokalet. Derfor bygger jeg meget af min undervisning på disse principper, og har bl.a. brugt det i udviklingen af “gamificering af kirkelig undervisning” (se mere om dette her på siden).

Videoer
Introen til escapespillet “Fængslet tro” (klik ikonet nederst til højre for fuld skærm):

Fremvisning af det bærbare escapespil “Ørkenboksen”, bygget ind i en rejsekuffert (klik ikonet nederst til højre for fuld skærm):

Jeg har i årenes løb bl.a. tilbudt foredrag og undervisning med disse emner:

Motiverende undervisning
Hvad er det, der engagerer mennesker til læring og til at engagere sig i fx et længere forløb?

Forkyndelse ud af boksen
Undervisningoplæg over fx 4 timer, som indledes med en metode til at lære at tænke ud af boksen efterfulgt af konkrete eksempler og ideer.

Digital dannelse / Du bryder mit streak
Et oplæg om at forstå mediekulturen og hvad den gør ved os – og hvad sund adfærd er på fx de sociale medier. Oplægget tilrettelægges efter målgruppen, og der indgår ofte spørgeskemaundersøgelser via mobilapp, så det er deltagernes holdninger der afprøves.

V-V-V-S
Et oplæg om at have Værdier og Visioner som kan udmøntes i Virkemidler og Strategi.

Gamification
Kurset fokuserer specifikt på, hvordan inddragelse af de mekanismer vi kender fra spil er en stor motivationsfaktor for læring og engagement. Jeg har udarbejdet store gamificationprojekter (som jeg bl.a. har modtaget en Initativpris for), og disse inddrages i kurset.

 

Arbejdet med gamification – altså at bruge mekanismer fra spil i undervisningen – er mit absolut største projekt.
I 2019 fik jeg Viborg Stifts Initiativpris for mit arbejde med at skabe et helårsundervisningsoplæg baseret på gamification.
Du kan læse meget mere om gamificationprojektet på missionkonstantin.dk (link) samt på forkyndelse.dk/motiverendeundervisning (link).
I denne video kan du se, hvordan jeg introducerer brugen af gamification (klik på ikonet nederst til højre for fuld skærm):

Jeg fandt på dette projekt efter jeg var blevet introduceret til en bestemt måde at fortælle beretninger fra Bibelen. Jeg fornemmede, at der var brug for en mere interaktiv og engagerende måde at fortælle på – i hvert fald for mig – så jeg opfandt et par fortælletæppper samt en tilhørende vogn, som jeg kalder “Bibelværksted på hjul.”
I videoen her introducerer jeg fortælletæpperne og vognen:

Salem er en videreudvikling af gamificationprojektet “Mission Konstantin.” Med Salem forsøger jeg at skabe et komplet spilbaseret læringsunivers, bygget op omkring en historie, som så at sige “nulstiller” verdens viden om kristendommen og Bibelen.
Det er et stort og omfattende projekt, som har kæmpe potentiale.
Jeg har lavet en komplet, selvstændig side, som gennemgår projektet (klik her; linket åbner i nyt vindue), og i denne video får du historien – altså den historie, der bærer hele projektet – fortalt:

Coronakrisen i begyndelsen af 2020 betød, at det ikke var muligt at holde påskegudstjenester i kirkerne. Min første tanke var: “Her er en mulighed for at bruge medierne til noget fornuftigt”, så jeg gik i gang med en påske2020-hjemmeside, fyldt med aktiviteter, opgaver, videoer, undervisning, links til onlinegudstjenester, osv.
Projektet blev en succes, med omkring 1500 daglige besøgende i påskeugen, og en lang række kirkelige organisationer valgte at føje materialer til projektet og bruge det i deres lokale markedsføring.
Påske2020-hjemmesiden findes nu på påske.dk

Det var min interesse for geocaching – altså at man søger og finder små skjulte æsker ved hjælp af en GPS-styret app – som gav mig ideen til GPS-styrede læringsvandringer.
Vandringerne bygger på et tema eller en historie, som deltagerne så vandrer rundt i og får opgaver via mobilappen.
Du kan se eksempler på færdiglavede GPS-vandringer på dette link, og videoen her er en introduktion til GPS-vandringer generelt:

Jeg oprettede i sin tid hjemmesiden forkyndelse.dk som et ressourcested for kirker og menigheder, med adgang til dansktekstede videoer, artikler, bøger, osv.
I årenes løb har hjemmesiden vokset sig ret stor og indeholder nu mange hundrede videoer, som bruges af kirker over hele landet.

 

Anbefalinger

Eksempel 1

Jeg vil gerne give Carsten min…

Hans Hansen

Eksempel 2

Anbefalet. Vi kender Carsten fra…

Jens Jensen

Fortæl det gamle budskab

Et forsøg på at skemalægge hvad der gør undervisning motiverende. Hvilke mekanismer er det, der kan bruges, så undervisning i kristendom motiverer til læring og til engagement? Udgivet som e-bog.
Kan købes her.

Giv mig din opmærksomhed

Udgivet i samarbejde med KLF Kirke&Medier. Det er den første bog som i bibelstudieform med spørgsmål giver brugeren mulighed for i fx studiegrupper eller på skoler at samtale om, hvad Bibelen har at sige om kristnes forhold til medier.
Kan købes her.

Meningen med livet

Bogens udforskning af, hvad Bibelen siger om meningen med livet, kommer vidt omkring. Bogen begynder på Bibelens side 1, hvor meningen med livet første gang præsenteres, og dykker dernæst ned i emner som identitet, køn, personlig relation til Gud, pagter og hvad der sker når vi dør. Bogen indeholder desuden en række personlige ‘Kære yngre jeg’-breve, hvor udvalgte emner behandles på en meget personlig, bagudskuende måde.
Kan købes her.

Prædikenens dimensioner

En erfaringsbog, dvs. bogen fortæller historien om mine erfaringer som prædikant. Læseren får således prædikenlære/homiletik ind i form af en personlig fortælling. Bogens hoveddel fokuserer på de 3 dimensioner, jeg arbejder med, nemlig den historiske, den kreative og den identitetsbemyndigende.
Kan købes her.

I pagt med Gud

En gennemgang af, hvad Bibelen siger om at være i pagt med Gud. De primære bibeltekster i bogen er fra 3. Mosebog og Hebræerbrevet.
Udgivet på Credo forlag. Bogen er udsolgt fra forlaget, men kan stadig købes af mig (klik her).

Julens 12 dage

En andagtsbog til julens 12 dage – dagene mellem juledag og Hellig Tre Konger.

Til hver dag er der en andagt, en sang og en bøn, og en beskrivelse af, hvad der er værd at vide om den aktuelle dag og om julens traditioner.
Kan købes her.

Jeg glæder mig til at høre fra jer!
  • Telefon 26180273
Udfyld formularen