Søg efter:
52 – Bileams æsel

Fjerde Mosebog 22,1-35
Israelitterne slog lejr i Moabs dal ved Jordanfloden overfor Jeriko.
Kongen af Moab var en mand ved navn Balak. Han blev rædselsslagen, da han så de mange mennesker i dalen. Han havde hørt, hvad de havde gjort mod andre konger. Han sagde til midjanitterne: “Disse folk er stærkere end os. Jeg er bange for, at de vil ødelægge os.”
Sammen besluttede de to nationer at sende bud efter Bileam, en profet, der boede ved Eufrat-floden. De sendte gaver og denne besked: “Kom hurtigt. En mængde mennesker er kommet fra Egypten, og de er nu i vores dal. De er stærkere end os, så vi vil have dig til at forbande dem, så vi kan besejre dem og sende dem væk. Vi ved, at du er en profet, og den, du forbander, er forbandet, og den, du velsigner, er velsignet.”

Bileam sagde: “Bliv her i nat. I morgen vil jeg fortælle dig, hvad Gud har bedt mig gøre.”
Om natten sagde Gud til Bileam: “Hvem er disse mænd, der bor hos dig?”
“De er fra kongen af Moab. Han siger, at der er kommet mennesker fra Egypten, og han vil, at jeg skal forbande dem.”
Herren sagde: “Nej, du må ikke gå med dem. Du skal ikke forbande de mennesker, for de er velsignede.”
Næste morgen sagde Bileam til delegationen: “Gå tilbage til din konge. Herren vil ikke lade mig gå med dig.”
Delegationen gik tilbage og gav Balak denne besked. Kongen sendte da en delegation af vigtigere personer. Gennem dem sagde han: “Lad ikke noget forhindre dig i at komme til mig. Hvis du vil forbande disse mennesker, vil jeg gøre dig til en rig mand.”
Bileam sagde: “Hvis kongen fyldte mit hus med guld, kan jeg kun sige, hvad Herren siger til mig. Bliv alligevel natten over. Jeg vil se, om Herren siger noget andet.”
Den nat sagde Herren til Bileam: “Eftersom disse mænd er kommet til dig nu for anden gang, må du gå med dem. Men vær forsigtig. Sig kun, hvad jeg siger til dig.” Næste morgen sadlede Bileam sit æsel, tog sine to tjenere og begyndte sin rejse til Moab.

Mens han rejste, stod Herrens engel foran ham med et sværd i hånden. Æslet så englen, vendte om og gik ud på en mark. Bileam slog æslet og tvang det tilbage på vejen.
Englen stillede sig nu et sted, hvor der var en mur på begge sider. Æslet så igen englen og pressede sig op imod muren så Bileams fod kom i klemme. Bileam slog igen æslet.
Englen stillede sig nu et sted, hvor der ikke var plads på begge sider. Æslet så englen og lagde sig ned. Bileam blev rasende. Han tog en pind og begyndte at slå æslet. Da gav Gud æslet en stemme, så det kunne tale og sagde: “Hvorfor har du slået mig tre gange?”
Bileam råbte: “Fordi du har fået mig til at ligne et fjols. Hvis dette var et sværd i stedet for en stok, ville jeg dræbe dig her og nu.”
Æslet sagde: “Har jeg ikke tjent dig lige siden du blev født? Har jeg nogensinde gjort dette før?”
Bileam sagde: “Nej, det har du aldrig gjort.” Pludselig blev hans øjne åbnet, og han så
Herrens engel står på stien med sit sværd. Bileam bøjede sig for ham.
Englen sagde: “Du har slået dit æsel tre gange. Men hvis det ikke havde været for æslet, så havde jeg dræbt dig og ladet dyret leve.”
Bileam sagde: “Hvis du ikke vil have mig til at tage til Moab, vil jeg vende om og tage hjem.”
Englen sagde: “Nej, du kan gå. Men vær forsigtig. Sig kun de ord, jeg giver dig at sige.” Og dermed drog Bileam videre til Moab.

53 – Bileams profeti

Fjerde Mosebog 22,36 – 25:18 + 31:7-16
Da Bileam ankom til Moab, sagde kong Balak: “Hvorfor tog det dig så lang tid? Jeg sagde, jeg ville gøre dig til en rig mand. Tror du mig ikke?”
Bileam sagde: “Jeg er her nu, men du skal forstå, at jeg kun kan sige, hvad Gud fortæller mig.”
Så tog Balak Bileam op på et høj bjerg med udsigt over hele Israels lejr. Bileam lod kongen bygge altre for Herren, og de ofrede til ham. Bileam bad kongen blive der, mens han gik højere op på bjerget for at se, hvad Gud ville have ham til at sige. Gud gav ham et budskab. Så vendte han tilbage til hvor kong Balak og Moabs ældste ventede.

Bileam så ud over folket og sagde: “Kong Balak sendte bud efter mig. Han sagde: ‘Kom og forband Jakob. Kom og fordøm Israel.’ Men hvordan kan jeg forbande dem, som Gud ikke forbander. Hvordan kan jeg fordømme dem, som Gud ikke fordømmer? Jeg står på disse klipper og ser ud over disse mennesker. Der er ikke andre folkeslag som dem. Åh, om jeg dog blot havde det privilegium at dø, som disse retfærdige mennesker dør.”
Kong Balak var chokeret. “Jeg førte dig hertil for at forbande disse mennesker – ikke for at velsigne dem!”
Bileam sagde: “Jeg gjorde det klart for dig, at jeg kun kan sige, hvad Gud fortæller mig.”
Balak sagde: “Kom med mig til et andet sted. Derfra vil du kun se en del af folket. Måske vil du være i stand til at forbande dem.” De gik til det andet sted, og igen byggede de altre og ofrede til Herren.
Bileam sagde til kongen: “Bliv her, mens jeg går væk og taler med Gud.” Herren mødtes med Bileam og gav ham ord at sige. Han gik tilbage og sagde: “Lyt godt efter, hvad jeg vil sige. Gud er ikke som mennesker. Han ændrer ikke mening. Han bad mig velsigne folket, fordi Herren bor iblandt dem. Han er deres konge, og det er de glade for. Han førte dem ud af Egypten. Så der er ingen forbandelse for dem. De vil blive kendt for de store ting, Gud har gjort for dem.”
Kongen sagde: »Hvis du ikke kan forbande dem, så hold i det mindste op med at give dem en velsignelse.” Kongen tog igen Bileam til et sted, hvor han kunne se folket. Han sagde: “Prøv en gang mere og se, om der er en forbandelse til disse mennesker.”
Bileam lod endnu en gang bygge et alter, og de ofrede til Herren. Men han gik ikke op ad bjerget. Da han så ud over dalen, kom Guds Ånd over ham: “Israels telte er smukke. De er som en have, der er plantet af Gud. Den, der velsigner disse mennesker, vil blive velsignet. Den, der forbander disse mennesker, vil blive forbandet.”

Balak var rasende. “Jeg har ført dig hertil for at forbande disse mennesker. Gå nu hjem! Herren har frarøvet dig den rigdom, jeg ville give dig.” Bileam sagde: “Jeg har en besked mere: Der er én på vej. Jeg kan ikke se, hvem det er. Han er som en himmelsk stjerne. Han skal blive Israels konge. Han vil få sejr over alle sine fjender.”
Hermed rejste Bileam, og kong Balak tog hjem. Senere gik Bileam til kongen og sagde: “Jeg kan ikke forbande disse mennesker, men du kan få Gud til at forbande dem.” Og han gav ham en plan.
Kort efter drog Moabs kvinder ned til Israels lejr. De havde sex med mændene og inviterede dem derefter til en fest for deres afguder. Mændene gik, og snart tilbad de afguderne.

Gud var rasende! Han sendte en pest og 24.000 mennesker døde. En af israelitterne bragte en midjanitisk kvinde til sit telt. De gik lige forbi Moses og Israels ældste. Ypperstepræstens søn tog et spyd og gik ind i teltet. Han stak spyddet igennem dem begge og dræbte dem på stedet.
Dermed standsede Gud pesten og sagde til Moses: “Tag din hær og dræb moabitterne og midjanitterne på grund af det, de har gjort.” Den israelske hær gik ud og besejrede begge nationer. Blandt de døde var Bileam, på grund af det råd, han havde givet Balak.