98 – Joab og Abner

Anden Samuelsbog 2 og 1 Krønikebog 2,16.12,22
Mens David boede i filisterbyen Siklag, blev der ved med at komme mænd fra alle Israels stammer for at slutte sig til hans styrker. De kom dag efter dag, indtil han havde en stor hær. Efter Sauls død spurgte David Herren, om han skulle vende tilbage til en by i Juda. Herren sagde: “Rejs til Hebron.”
David og hans mænd tog deres familier og flyttede til alle byerne omkring Hebron. Judas mænd gik til David og gjorde ham til konge over deres stamme.
Alle de andre stammer fulgte i stedet Abner, som var chef for Sauls hær. Han tog Ishboshet, en søn af kong Saul, og gjorde ham til konge over hele Israel undtagen Juda.
Dette forårsagede en krig mellem disse to sider. Abner førte sine mænd ud for at møde Davids hær, ledet af Joab, søn af Davids søster. De to hære mødtes på hver sin side af en dam. Abner råbte over til Joab. “Lad os hver sende 12 mænd ud for at kæmpe for os.” Hver side sendte 12 mand ud i kamp. Alle 24 mænd var dygtige krigere, så de dræbte alle hinanden.

Derefter gik begge sider i kamp, og Joab vandt. Efter de voldsomme kampe løb Abner og hans mænd væk. En af Joabs brødre løb efter Abner. Den unge mand var en ekstrem hurtig løber, men han var ikke så dygtig til at kæmpe som Abner.
Abner så, at Joabs bror nærmede sig ham. Han råbte tilbage: “Drej af enten til højre eller til venstre og grib en af de unge mænd og tag hans rustning.”
Men den unge mand lyttede ikke til dette råd. Han blev ved med at komme nærmere og nærmere Abner. Igen advarede han ham. “Få mig ikke til at gøre det her. Efter at have dræbt dig, ville jeg aldrig være i stand til at møde din bror igen.”
Alligevel nægtede den unge mand at lytte og fortsatte. Da han var lige bag Abner, vendte den dygtige kriger sig og stak sit spyd gennem maven på den unge mand. Han faldt til jorden og døde.

Joabs hær fortsatte med at jagte Abners mænd. Ved solnedgang kom der forstærkninger som sluttede sig til Abners mænd. Han råbte til Joab. “Lad os afslutte denne kamp. Hvis vi bliver ved med at kæmpe, vil det kun øge bitterheden. Fortæl dine mænd, at de skal holde op med at løbe efter deres brødre.”
Joab råbte tilbage: “Du har ret! Vi ville have kæmpet hele natten, hvis du ikke havde sagt noget.”
Så blæste han i vædderhornet og hans mænd standsede. Begge hære marcherede tilbage til deres byer, og Joab begravede sin bror i deres familiegrav i Betlehem.

Krigen fortsatte mellem Juda og Israel. Judas folk fulgte David som deres konge, og Ishboshet var konge over alle de andre stammer. Det var en lang, bitter kamp. Davids styre blev stærkere og stærkere, og Ishboshets styre blev svagere.

VIDEOER