Søg efter:
224 – Thomas og Peter vindes tilbage

Johannes 20,24 – 21,19
Thomas var ikke sammen med disciplene, da Jesus viste sig for dem. De fandt ham og sagde: “Thomas, vi har set Herren! Han er i live!”
Thomas sagde: “Det er umuligt! For at tro det, skal jeg mærke arrene i hans hænder og røre ved hans side, hvor han blev stukket.”
Otte dage senere viste Jesus sig igen for disciplene, og Thomas var sammen med dem. Jesus sagde: “Fred være med dig!”
Han vendte sig mod Thomas og sagde: “Kom og rør ved arrene på mine hænder og i min side. Tvivl ikke på, at jeg virkelig er i live.
Thomas faldt på knæ. “Min Herre og min Gud!”
Jesus sagde: “Thomas, du tror, fordi du ser mig. Salige er de, som ikke ser mig, men alligevel tror.”

Nogen tid senere var nogle få af disciplene ved Genesaret Sø. Peter sagde til de andre: “Jeg skal ud og fiske.” De sagde: “Vi tager også med.”
De sejlede ud i en båd og fiskede hele natten, men fangede ikke noget. Om morgenen stod en mand på stranden og spurgte: “Har I fanget nogen fisk?”
“Nej, ingen fisk.”
“Kast dit net ud på højre side af båden.” Det gjorde de, og pludselig var nettet fyldt med fisk.
Johannes sagde til Peter: “Det er Herren.”
Da Peter hørte det, sprang han i vandet og svømmede mod land. De andre sejlede båden ind og slæbte nettet fyldt med fisk.
Da så de, at Jesus ad ved et bål og havde sørget for brød og fisk. Han sagde: “Bring mig nogle flere fisk.” Peter hjalp de andre med at hive nettet ind, som indeholdt 153 store fisk.
Da alt var klar, sagde Jesus: “Kom og spis.” De samlede sig omkring ham, og han gav dem brød og fisk.

Da de var færdige med at spise, sagde Jesus: “Simon, elsker du mig mere end de andre?”
Peter blev overrasket over spørgsmålet: “Ja, Herre. Jeg elsker dig.”
“Så vogt mine lam.”
Han spurgte endnu en gang: “Simon, elsker du mig?”
“Ja Herre, du ved, at jeg elsker dig.”
“Så vogt mine får.”
En tredje gang stillede Jesus spørgsmålet.
“Simon, elsker du mig?”
Peter var bedrøvet over dette spørgsmål. Han sagde: “Herre du ved alt. Du ved, jeg elsker dig.” ”Så skal du vogte mine får. Da du var ung, gik du hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, vil en anden føre dig hen, hvor du ikke ønsker.” Dette refererede til, hvordan Peters død ville give Gud ære.
Så sagde Jesus: “Følg mig!”

VIDEOER

88 – Davids første hustru

1 Samuel 18
Efter Goliats død blev David nære venner med Sauls søn, Jonatan. Jonatan gav David alt, hvad han havde brug for på slagmarken, og alt, hvad han havde brug for i det daglige arbejde i kongens hof.
David havde succes som kommandør i hæren. Hele folket beundrede ham, og hans mænd var loyale over for ham. En dag da Saul og hans hær kom ind fra kampen, hilste kvinderne fra de forskellige byer dem med dans og sang. Deres sang lød: “Saul har dræbt tusinder. David har dræbt titusinder.”
Dette gjorde Saul rasende! Han sagde: “Lyt til dem. De lovpriser David mere end mig. Ønsker de da, at han skal overtage riget?” Fra den dag af blev Saul mere og mere jaloux på David.

Næste dag tillod Gud en ond ånd at tage kontrol over Saul. Han begyndte at opføre sig vanvittigt. Det var stadig Davids opgave at spille på harpe når Saul havde det dårligt. Imens David spillede, sagde Saul til sig selv: “Jeg afslutter det med det samme. Jeg spidder ham fast til væggen.” Saul greb et spyd og kastede det mod David. David undgik det lige akkurat og blev ved med at spille på harpe. Saul greb han endnu et spyd og kastede det mod David. Igen undgik David det.
Da indså Saul, at Herrens Ånd havde forladt ham og nu var med David i stedet. Kongens vrede blev da vendt til frygt.
Han satte David i spidsen for 1.000 soldater og sendte ham ud i kamp. David fik succes hver eneste gang, og det øgede folkets kærlighed til ham, men det gjorde Saul endnu mere bange for ham.

En af kongens døtre, som hed Mikal, elskede David. Da Saul opdagede det, fik han en idé. Han udtænkte en plan om at filistrene skulle dræbe David. Kongen lod sine tjenere gå til David og sige: “Kongen er så glad for dig, at han er villig til, at du bliver hans svigersøn.”
Da David hørte det, sagde han: “Jeg er ikke en rig mand. Jeg kan ikke tilbyde kongen noget for hans datter.”
“Kongen vil ikke have, at du betaler ham penge. Det eneste, han ønsker, er, at du hævner dig på hans fjender. Han vil have dig til at dræbe 100 filistre og give ham bevis på, at de er døde.”

David accepterede denne betingelse. Han dræbte 200 filistre og gav Saul et synligt bevis på, at de vart døde. Saul havde intet andet valg end at give sin datter Mikal til David.
Sauls had til David voksede. David havde større succes end nogen anden militærmand, og hans navn blev mere og mere berømt.

18 – Rebekka

Første Mosebog 24
Da Sara døde, indså Abraham, at han var nødt til at finde en kone til sin søn Isak. Han sagde til sin tjener: “Jeg sender dig tilbage til mit hjemland, så du kan finde en kone til min søn. Lov mig, at du ikke vælger en kvinde blandt de omkringboende folkeslag. Sørg for, at hun er blandt mine slægtninge.”
Tjeneren var bekymret. “Hvad nu hvis jeg finder en kvinde, og hun ikke er villig til at forlade sit hjem og komme hertil? Måske skulle jeg tage Isak med mig.”
“Absolut ikke! Du må ikke tage Isak tilbage til det land! Hør, Herren vil sende sin engel foran dig. Han vil berede vejen. Men hvis kvinden ikke er villig til at tage med dig tilbage, så er du løst fra opgaven.”

Efter en lang rejse nåede tjeneren frem til byen, hvor Abrahams slægtninge boede. Han standsede ved en brønd i udkanten af byen og bad: “Gud, hjælp mig med at finde den rigtige kvinde til Isak.”
Pludselig fik han en idé. “Herre, jeg vil bede en kvinde om at drikke vand. Jeg ved, at hun er den rigtige, hvis hun giver mig at drikke og dernæst tilbyder at trække vand til alle ti kameler!”
Snart kom en ung kvinde ved navn Rebekka til brønden. Hun var smuk … og dydig … og … hun var ikke gift.
Hun fyldte sin krukke og begyndte at gå. Tjeneren trådte frem og bad om at drikke vand. Hun gav ham at drikke og tilbød så at trække vand til alle hans kameler. Mens hun gjorde dette, bad tjeneren Gud om at hjælpe ham med at vide med sikkerhed, at dette var den rette kvinde til Isak.
Da Rebekka var færdig, gav tjeneren hende flere smykker og spurgte: “Hvem er din familie, og er der plads i din fars hus, så mine mænd og jeg kan overnatte?”
Hun fortalte navnene på sin far og bedstefar, og tjeneren vidste, at de var Abrahams slægtninge. Rebekka sagde, at der var god plads til, at de kunne overnatte.

Hun forlod derefter tjeneren og løb hjem for at fortælle sin familie om samtalen. Hendes bror hed Laban, og da han så de værdifulde smykker, skyndte han sig til brønden for at se, hvem der havde givet hende disse ting. Han spurgte tjeneren: “Kom, vi har gjort plads til dig og dine tjenere og dine kameler!”
Da de kom til huset, blev tjeneren inviteret til at sætte sig ned og spise et måltid. Men han sagde: “Før vi spiser, må jeg fortælle dig min historie.”
Han fortalte dem om den opgave, Abraham havde givet ham. Så sagde han: “Jeg bad Gud vise mig den rigtige kvinde til Isak. Som et tegn bad jeg om, at hun ville være villig til at give mig at drikke og også trække vand til alle kamelerne. Rebekka gjorde præcist det! Jeg tror, hun er den kvinde, Gud har valgt til at være Isaks kone.” Laban og hans far var forbløffede da de hørte denne historie. De var enige med ham og gav straks deres velsignelse. Næste morgen spurgte de Rebekka, om hun var villig til at tage med Abrahams tjener og gifte sig med Isak. Det sagde hun ja til, så de velsignede Rebekka og sendte hende med tjeneren.
Isak arbejdede i marken, da han i det fjerne så tjenerens karavane af kameler. Så han begyndte at gå hen imod den. Rebekka så ham komme. Hun spurgte tjeneren: “Hvem er den mand?”
“Det er min herre, Isak.” Så dækkede Rebekka sit ansigt med et slør.
Tjeneren fortalte nu Isak hele historien. Isak tog nu Rebekka til hustru, og kærligheden mellem dem var stor.

23 – Jakobs to hustruer

Første Mosebog 28 – 29,30
Jakob begyndte nu rejsen til sin mors land. Hans far havde sagt: “Du må ikke gifte dig med en kana’anæisk kvinde. Gå tilbage til din mors familie og find en kone der. Må Gud give dig de velsignelser, han lovede Abraham!”
Jakob rejste hele dagen, og om natten sov han på jorden og brugte en sten som pude.
I løbet af natten drømte han, at han så en stige, der gik op til Himlen. Der var engle, der gik op og ned! Han så Herren stå over stigen og sige: “Jeg er Herren, Abrahams Gud og din far Isak. Jeg giver dette land til dig og dine efterkommere. Hele jorden vil blive velsignet på grund af dem! Jeg er med dig. Jeg vil bringe dig tilbage til dette land.”
Pludselig vågnede Jakob og blev bange. Han sagde, “Gud er på dette sted, og jeg vidste det ikke! Dette er Guds hus og døren til himlen!”
Han tog stenen han havde brugt som pude og brugte den til at bygge et alter. Han hældte olie på det og kaldte stedet Betel, som betyder „Guds hus“. Han sagde: “Hvis Gud våger over mig og sørger for mig og fører mig tilbage til dette land, så vil han være min Gud, og jeg vil give ham en tiendedel af alt, hvad han giver mig.”
Jakob rejste videre til sin mors brors hjem. Hans onkel Laban tog imod ham med glæde.

Laban havde to døtre. Den ældste var Lea, og den yngste var Rakel – som var smuk.
Mod slutningen af en måned sagde Laban til Jakob: “Arbejd for mig, så vil jeg give dig løn. Hvad er din pris?”
Jakob sagde: “Jeg vil arbejde for dig i syv år for din yngste datter Rakel.”
Laban indvilligede og sagde: “Det er en aftale!”
Så Jakob arbejdede for Laban i syv år, og det virkede som nogle få dage på grund af hans store kærlighed til Rakel.
Da de syv år var ved at være gået, inviterede Laban til bryllupsfest. Han førte sin datter frem og gav hende til Jakob. Det var først om morgenen Jakob indså, at hans onkel havde givet ham Lea, den ældste datter.
Han var rasende! Han gik til Laban og sagde: “Hvorfor har du bedraget mig? Du ved, jeg elsker Rakel! Jeg tjente dig syv år for hende.”
Laban sagde: “I vores land må en yngre datter ikke gifte sig, før den ældste er gift. Men hør hvad vi nu gør: Hvis du lover at arbejde yderligere syv år for mig, så må du om en uge gifte dig med Rakel også.”
Det sagde Jakob ja til, og ugen efter han sig med Rakel.