celina

Cecilie, læs dette højt for resten af gruppen:

Det er nu Cecilie, der begynder med at lede gruppen på bibelsmuglermissionen.
Gruppen er ankommet ved havnen hvor den båd, der skal bruges til at smugle biblerne, ligger parat.
Der står store kasser med bibler foran jer, som dygtige havnearbejdere er i gang med at læsse på skibet. Det er en hemmelighed hvor skibet skal sejle hen. Faktisk så hemmeligt, at navnet på stedet er gemt i form af koder. Det eneste I ved er, at det er et navngivet sted på Kinas kyst.

Cecilie vil nu tage de tre kort der skal bruges, til at finde navnet på stedet.
Jeres opgave er sammen at finde ud af at løse koderne, så I har længdegradden og breddegraden til stedet.

I kan godt få hjælp, ved at klikke på knapperne her nedenunder. I kan få hjælp to gange. Men prøv nu først at løse opgaven selv, uden hjælp.

Når I har fundet navnet på stedet, taster I det ind nedenfor i svarfeltet.

Hjælp til længdegraden:

Hjælp 1

Afstanden mellem de to sorte krydser.
Det handler om at tage de 2 informationer, kortet giver jer, og forbinde det med en tredje ting der er på kortet.

Hjælp 2

Jamen, det ér en svær opgave!

  • Den røde bygning er 120 meter lang.
  • Den grønne bygning er 5 gange længere end den røde bygning.
  • Derfor er den grønne bygning 600 meter lang.
  • Gitteret/stregerne viser, at de to gule bygninger er halvt så lange som den grønne bygning. Deres radius er altså derfor 300 meter.
  • Derfor er hver gul bygning 150 meter lang.
  • Der er 7 gule bygninger mellem de to krydser, så hvor langt er der mellem de to krydser?
Løsning længdegrad

Der er 1050 meter mellem de to krydser.

Hjælp til breddegraden:

Hjælp 1

Se og drej kortet horisontalt ud for øjnene.

Hvad hedder stedet, hvor biblerne skal afleveres?

Når I har fundet svarene og indtastet dem, klikker I her, på “Kontaktpersonen”: