Søg efter:

1. søndag efter trinitatis – 1. tekstrække

Lad mig begynde med at stille et spørgsmål:

Den rige mand i historien her… går han fortabt fordi han er RIG?

Og den fattige mand her… bliver han frelst fordi han er FATTIG?

 

Og sidste spørgsmål:

Er den rige mand OND på grund af sin rigdom?

Og er den fattige mand GOD på grund af sin fattigdom?

 

Svaret er følgende:

Nej, nej, og atter nej!

 

Den rige mand går ikke fortabt fordi han er rig og heller ikke fordi rigdommen har gjort ham ond! Og den fattige bliver ikke frelst fordi han er fattig og dermed god!

Det er på ingen måde sådan, at rige mennesker går fortabt. For hvem er det nemlig lige præcist, at den fattige mand i historien her sidder hos?

Den fattige mand sidder frelst i ABRAHAMS skød – og Abraham som vi kender ham fra Bibelen var MEGET, MEGET rig. Han havde enorme rigdomme.

 

 

Så sagen er simpelthen den, at der er ikke noget som helst galt i at være RIG… men til gengæld er det meget FARLIGT at være rig!

Og det dét, der er problemet for den rige mand, i historien her: Den rige mand er gudløs… og den rige mand er fortabt… IKKE på grund af hans rigdom, men på grund af hans FORHOLD til den.

Historien giver os et sørgeligt eksempel på, hvordan han forholdt sig til sin rigdom: Igennem mange år har den fattige ligget ved døren ind til hans hus og har tigget og håbet at få bare lidt af madresterne. Men han får ingenting!

Den rige mand giver ham ingenting!

 

 

Der er en GRUND til, at de fattige er lige uden for den rige mands dør.

Der er en GRUND til, at de fattige og nødlidende befinder sig lige her uden for, udenfor kirkens dør og uden for din dør derhjemme:

Gud har tilladt, at de er LIGE der, lige foran dig, så du kan gøre, hvad Gud ville gøre… så du kan gøre, hvad Jesus ville gøre… så du kan gøre det, som Helligånden i dig kalder og bønfalder dig om at gøre:
At GIVE dem af det, du har. At DELE din rigdom med dem. At ELSKE dem som Jesus elsker dem. At overøse dem med den samme nåde, som du er blevet overøst med.

 

Den rige mand i historien her har afsløret, hvordan han har det med GUD! Det afslører han ved den måde, han behandler den fattige næste lige udenfor døren.

 

 

Nu ved vi ovenikøbet, hvad den fattige mand i historien HEDDER:

Der står, at den fattige hedder Lazarus! Og “Lazarus”… det betyder “Gud er min hjælper.”

Den fattige mand her har Gud som sin hjælper. Han stoler på Gud.

Så vi kan egentlig godt sige det sådan her:

Den RIGE mand lever et lukket forhold til Gud – afsløret i forholdet til hans næste.

Den fattige mand lever et åbent forhold til Gud – afsløret ved hans navn!

 

 

Og nu befinder de to sig altså, i historien her, på den anden side af døden.

De er begge døde, og jeg ved, at vi alle her – alle her uden undtagelse – tænker over: Jamen, NÅR vi dør, hvad sker der så?

Og en BID af svaret får vi simpelthen i historien her… så prøv en gang at høre og læg mærke til, hvad historien lærer os om forholdene efter døden:

 

 

1:

For det første at rigdom ikke er ensbetydende med fortabelse, og fattigdom er ikke ensbetydende med frelse.

 

 

2:

For det andet at det er GUD, der har givet den rige sin rigdom, og det er også GUD, der nu dømmer ham på grund af sit forhold TIL rigdommen.

Læg nemlig mærke til, hvad det er for et SVAR, den rige får, da han prøver at komme over på den anden side til den fattige Lazarus. Han får dette svar: “Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede!

Jamen, det betyder, at den rige mand virkelig har ØNSKET at være rig… den rige mand har ØNSKET at rigdom skulle være hans livs mening… og det ønske har Gud OPFYLDT for ham!
Manden har måske som barn og ung bedt igen og igen til Gud: “Gud, giv mig rigdom! Gud, giv mig masser af penge!”… og Gud har besvaret dén bøn med et: Ja!

Gud har tilladt, at manden blev rig.

Og HVORFOR tillod Gud det? Det gjorde Gud for at denne mand POTENTIELT set kunne blive til stor velsignelse for andre mennesker og derigennem ære Gud!

Lad mig gentage dét: Gud gav manden rigdom, så manden potentielt set kunne blive til stor velsignelse for andre mennesker og derigennem ære Gud!
Jf.: ”Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene” (Matt 5,16). Manden kunne potentielt set have brugt sin rigdom som et lys, som en god gerninger, der førte til, at mennesker så og priste Gud!

OG… vil jeg tilføje: Gud giver os også nogle gange ting og muligheder for at TESTE os. Gud giver os nogle gange ting og muligheder for at OPDRAGE os. For eksempel ved at stille os overfor situationer, hvor vi kan vælge at handle selvisk eller vælge at handle til Guds ære – og det valg, vi foretager, tester os og opdrager os.

 

 

POTENTIELT set kunne mandens rigdom have velsignet mange mennesker omkring ham, og Gud kunne have fået al æren.

Men det skete ikke! Manden ville ikke Gud! Manden ville ikke sin næste! Manden ville sig selv!

Og derfor… da det bliver tid for at han skal dømmes, får han INGENTING!

Adskillige steder i Bibelen er der eksempler på, at der er mennesker som ønskede rigdom. De FIK det, men i DOMMEN får de ikke noget af Gud, for de ønskede ikke mere. De ville ikke Gud.

Så: “Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede.”

 

 

3:

For det tredje… lærer denne historie os, at i løbet af vore liv banker Gud på vores dør både adskillige GANGE og rigtig HØJT, så vi ikke undgår at høre ham.

Og forskellen er, om vi ÅBNER døren, når Gud banker på.

Du har det i historien her: Den rige mand prøver at få lov at komme over til de frelste, og siger: “Jamen, hør nu her: Kan du ikke sende Lazarus TILBAGE… tilbage til de levende? Kan du ikke sende Lazarus tilbage og advare mine venner og familie om, at deres handlinger har alvorlige konsekvenser… for hvis de ser en mand opstå fra døden… hvis de ser Lazarus opstået og komme hen og advare dem, SÅ vil de tro og ændre deres liv, så de ikke går fortabt!”

Og hvad svarer Jesus? Han svarer:

“Du… Gud har banket på dine venners dør og din families dør… og alle andre menneskers dør ADSKILLIGE gange! Gud har banket på, i form af advarslerne i Bibelen. Gud har banket på, i form af begivenheder i verdenshistorien. Gud har banket på, i form af at stille hvert enkelt menneske over for personlige valg. Men de svarer ikke, når Gud banker på! De VIL ikke Gud! Så… nej… jeg vil ikke sende Lazarus tilbage og prøve at advare dem om deres dødbringende livsvalg!”

 

 

De 3 ting… de 3 ting lærer historien her os om døden og dommen:

1: At rigdom ikke er ensbetydende med fortabelse.

2: At det er GUD, der har givet den rige sin rigdom, og det er også GUD, der nu dømmer ham på grund af sit forhold TIL rigdommen.

3: At Gud igen og igen banker på vores dør og stiller os overfor valg, som enten ærer os selv eller ærer Gud – og valg, som handler om hvorvidt vi stiller os på afstand af Gud eller holder os til Gud.

 

 

VI FORTJENER!

Vi befinder os i en tid, hvor vi tror, at vi alle har KRAV på noget.

Hør her: Vi er i en tid, hvor vi siger: “Du FORTJENER en pause i dag”. Alt for mange af os tror på det. Hvis vi er fattige, så fortjener vi velfærd. Hvis vi er rige, fortjener vi skattenedsættelse. Hvis vi er arbejdere, fortjener vi bedre frynsegoder.”

Både på Jesu tid og i dag mener mennesker, at vi har krav og fortjener at få! Nogle mener, at penge er noget, vi har fortjent at få. Eller at penge er bevis på, at man er velsignet af Gud – og at fattigdom er bevis på, at man er forbandet af Gud.

Jesus gør totalt og aldeles op med den her tankegang: Vi er alle sammen forvaltere af det, vi har, og vi skal bruge det til at velsigne andre, give liv, helbredelse, håb og glæde.

HEMMELIGHEDEN er at forstå, at ingen af os HAR noget. Intet af det, du har, er dit. Det er noget, du har fået givet, til låns. Og ligesom du ikke kan og ikke må tage noget med dig, hvis du styrter ned med et fly, sådan kan du ikke tage noget med dig, når du dør.

 

 

EVANGELIUM

Hvad er den gode nyhed den her formiddag? Hvad er evangeliet den her formiddag, ifølge historien her?

Jamen, det er, at Gud kan frelse dig fra pengebegærets magt.

Den gode nyhed er, at hvis du er så heldig at få rigdom, så kan du potentielt bruge den til at skinne dit lys som en god gerning, så folk omkring dig ser og ærer Gud.

Den gode nyhed er, at Gud kan frelse dig fra at være din egen lykkes smed, som sparker til din næste og kun tænker på dig selv. Det kan Gud frelse dig fra!

Den gode nyhed er, at du kan få tilgivelse for din grådighed og selviskhed.

Den gode nyhed er, at Gud igen og igen banker på din dør.

Den gode nyhed er, at der jo rent faktisk ér en, som blev sendt tilbage fra døden… som opstod… og som mens han levede, gjorde sig selv lige så fattig som Lazarus. Som fornedrede sig selv for os.

Den gode nyhed er, at det står dig frit for, om du vælger den rige mands spor, og dermed deler skæbne med ham, eller om du vælger at bede Gud om hjælp og tilgivelse og dermed tager imod invitationen til, at vi engang skal sidde til bords, med Jesus, med Lazarus, med Abraham.