Søg efter:

11. søndag efter trinitatis – 2. tekstrække

Teksten
Jesus tager imod en invitation fra én af de ledende farisæere. Invitationen er for at sætte Jesus på prøve. Farisæeren vil gerne fælde Jesus, hvis han kan. At Jesus tager imod hans indbydelse siger os, at Jesus kender hver éneste én af os, bedre end vi kender os selv.

Vi har en parallel i Markus 14, 3-9 om synderinden i farisæerens hus. Det handler om den ødsle kærlighed, den kærlighed, der giver sig selv for en anden.

Temaet i teksten er “nåde”. Nåde, at han fandt mig, nåde at han vandt mig, nåde at han bar mig hjem til sig, som vi synger i en sang. Det handler om retfærdiggørelse af tro, jfr. epistlen fra Romerbrevet.

 

Prædikenideer
Hvad skal prædikenen handle om? Ja, om synd og nåde, om at Jesus udmærket vidste, at denne kvinde var en synder, at kvinden møder en godhed, som er uden sidestykke og til gengæld viser en ødselhed af kærlighed, der er ligeså meget uden sidestykke. Jesus anerkender på ingen måde kvindens liv, men hun får en mulighed for at rette sit liv op. Jesus tager vores lineal og knækker den midt over, for Guds nåde kan ikke måles og vejes og køres væk på en trillebør.

I reklamerne hedder det jo: “Undgå brølere”. Men det kan vi ikke, for vi er alle syndere, der har brug for Guds nåde. Jesus vil gerne være vores frelser og ikke bare halvt, ikke bare engang imellem, nej, altid og i evighed.

Ingen tvivl om, at denne kvinde nok havde det bedre end Simon, der bare havde inviteret Jesus, fordi han ville se, hvad der skete og hvad han egentlig ville. For denne kvinde følte sig sat i frihed, da Jesus sagde til hende: “Din tro har frelst dig”.

Hvis jeg f.eks. får ondt i ryggen og lægen ikke umiddelbart kan se, hvad det er, så tager han et røntgenbillede, og så kan det måske afsløre ét eller andet, som så kan behandles. Kvindens handling var en bekendelseshandling og derfor blev hun sat fri. Jesus ser, at denne kvinde ønsker at give sit liv til ham og den, der kommer til Jesus, vil han som bekendt aldrig vise bort.

Omdrejningspunktet i den kristne tro er, at Jesus er frelseren. Jesus bortforklarer ikke kvindens skyld, han tilgiver den derimod, for han har jo båret den. Den, der tror, er tilgivet. Det mener jeg er den vigtigste pointe i søndagens evangelium.

 

Salmevalg
10              Alt, hvad som fuglevinger fik
376            Lyksaligt det folk, som har øre for klang
151            Med sin alabasterkrukke
398            Dybe, stille
6                Dig være, mildeste Gud Fader