Søg efter:

13. søndag efter trinitatis – 2. tekstrække

Teksten
Epistelen fra GT handler om, hvordan jeg skal træde frem for Gud. Og svaret får vi i den anden episteltekst fra 1. Tim, hvor Paulus siger, at i Kristus kan vi træde frem for Herren. Det handler om tjenesten for Gud. Det handler ikke om at få den bedste plads i himlen, men det handler simpelthen om i det hele taget at få en plads, om det så er den bageste, det er langt værre ikke at være med.
Jesus har givet sit liv som løsesum for mange, for alle, også for mig og det er min billet til himlen, så enkelt kan det vist siges. Og det er så det, Jesus underviser os i her. For at vi kunne få en plads, måtte han tjene os ved at lide og dø og opstå.

 

Prædikenideer

Jesus har i det foregående talt meget indtrængende om sin død og opstandelse, og på den baggrund virker det højst mærkværdigt, at Zebedæussønnernes mor har så mange ambitioner på sine børns vegne. Hvordan kunne hun dog få den tanke, at hendes sønner skulle være bedre kvalificerede til himlen end så mange andre? Det virker ærligt talt lidt hovent!! Og det udtrykker en total mangel på situationsfornemmelse og forståelse for, hvad Jesu gerning går ud på.
Jesus bliver ikke vred på hende, han retter bare lige lidt ind og vender hendes opmærksomhed mod ham selv i stedet. Det var Jesu stedfortrædende død, der gav os mulighed for at få en plads i himlen, den stol, som Jesus har sat frem til os, der tror på ham.
Det er meget fint at bruge billedet, som tidligere er brugt med pladsbestilling hos DSB. Hos DSB er det klogt at bestille plads i forvejen, men det går ikke, når det drejer sig om himlen. Og det var egentlig det, som moderen fik at vide. Hun tænkte, at hendes sønner skulle ihvertfald have bedre forhold end hun selv havde haft og det var da også smukt af hende. Men det går altså ikke, og det ser vi af, at de 10 andre blev rigtig sure og irriterede på Jakob og Johannes, så det var egentlig, hvad hun fik ud af det. Så skulle de kanøfles! Det, hun beder Jesus om, er simpelthen ikke muligt, og det er også forkert. Måske har hun tænkt, at ifølge Jesus, så måtte man jo have lov til at bede om hvad som helst, og det er også rigtigt, og det siger Jesus faktisk også. Men det, hun ikke har forstået er, at i himlen er der ikke en elite, i himlen er der ikke forskel på høj og lav, her er alle lige for Gud!! Der er ingen rige i mit rige, som Hans Anker Jørgensen synger i salmen: “Du, som gir os liv og gør os glade”.
Vi kan også sige, at ingen kommer til Jesus udenom Faderen, det er her, vejen til Guds rige går omkring ham, der har betalt for os i dyre domme. Frelsens vej til Gud er grundlagt i Jesu tjeneste for os, i hans stedfortrædende lidelse og død.
Vi er ikke noget i os selv, vi er per definition dømt ude, men Jesus kom for at tjene os og tage dommen væk fra os.

 

Salmer
749            I østen stiger solen op
307            Gud Helligånd, vor igenføder
518            På Guds nåde
670            I Jesus søger jeg min fred
208            Skriv dig, Jesus, på mit hjerte