Søg efter:

15. søndag efter trinitatis – 2. tekstrække

Tid til Jesus.
”At være Gud nær er min lykke”(Sl.73,28)

Der er nok mange af de lidt ældre Nexøboere, der kan huske den gamle altertavle, som hang over alteret før kirken blev restaureret i 1985.
I unge kan jo ikke huske det billede – det er jo 17 år siden.
For jer har Nexø kirke altid set ud som den gør nu.
Men der blev lavet meget om på kirken indvendig i 1985 –  malet i nye farver – alterpartiet nyt – det store alterbillede fjernet, erstattet med korset. Alterbilledet kunne desværre ikke harmonere sammen med de fine billeder, som Bodil Kaalund har malet på prædikestol og pulpiturer.

Vi er vi glade for Bodil Kaalunds billeder. Men jeg kan godt forstå, at mange var kede af, at det billede måtte væk. For det sagde noget til os, når vi så på det.

 

 

Vi har en lille kopi af det ovre i Kirkeskolen. Det forestillede netop det, som vi hører her i dag, om Jesus, der var på besøg hos Martha og Maria. På billedet sidder Maria ved Jesu fødder og hører på, hvad han siger. Og den travle Martha står i døren med ryggen til og ser bebrejdende på Jesus, fordi han bare lader sin søster sidde der, i stedet for at hjælpe til med de mange gæster. Jesus havde jo sine 12 disciple med sig, så det var noget af et selskab, sådan lige at få ind af døren. Men så ser vi, at Jesus rækker sin hånd ud mod Martha og sætter hende i rette: ”Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del og den skal ikke tages fra hende.” I 100 år hang det alterbillede der og mindede Nexøboerne om, at de ikke skulle have så travlt, at de ikke havde tid til at sætte sig i kirken om søndagen og høre på Jesu ord.

Men vi kan godt forstå Martha. Du ved jo godt hvad der sker, hvis en bilfuld gode venner fra Jylland pludselig ringer og fortæller, at nu er de kommet til Rønne og vil gerne komme på besøg. Det er rigtigt dejligt – velkommen – men så skal der altså ske noget – støvsugeren frem  – laves kaffe – til bageren – osv. Så går den ikke i ret mange sekunder, hvis du bare sidder og ser fjernsyn eller daser i sofaen, mens mor suser rundt og ordner det hele. Selvfølgelig ikke. Op af stolen og så tage fat – det skulle også bare mangle! Derfor skulle vi også tro, at Jesus ville have sagt til Maria: – ja, Maria, din søster har ret – du må hellere gå ud og hjælpe hende. Men Jesus siger lige det modsatte. Maria sad jo ikke og dasede og dovnede i sofaen. Nej hun sad og hørte på Jesu ord. Og Jesu ord handler ikke om vejr og vind, men om Guds rige og alt, hvad det betyder for os. Det var det, der var den gode del, som ikke skulle tages fra hende. Maria havde taget tid til Jesus. Og det er det, det handler om også for os her i dag: Vi må ikke have så travlt, at vi ikke har tid til at sætte os ned og høre på Jesus og hans ord. Vi må have tid til Jesus!

 

 

I. Travlt optaget
Det er ikke svært at genkende sig selv i den fortravlede og stressede Martha, der ikke syntes, at hun havde tid til at sidde og høre på Jesus. Livet har ikke forandret sig så meget. Dengang som i dag er der nok at være optaget af, når det hele skal passes – skolegang – arbejde – hjem – og hvis man også er engageret i menighedsarbejde, så er der nok at tage sig til. Og selv om vi i dag har alverdens maskiner og hjælpemidler, som gør alting meget lettere end i gamle dage, så har vi alligevel travlt og er stressede som aldrig før. Vi har biler og broer og hurtigfærger og flyvemaskiner  og kan komme vanvittigt hurtigt afsted – bare i forhold til for 100 år siden. Alligevel har vi ikke fået mere tid. I hjemmet og i køkkenet har vi fået den ene tidsbesparende maskine efter den anden, og alligevel har vi så travlt, at vi snart ikke kan få tid til at lave noget ordentlig mad. Der er computere på alle kontorer og i vore hjem – for det er så let og tidsbesparende med de maskiner – og så bruger vi mere og mere tid ved computeren og får ikke mere tid til hinanden i familien, og på kontoret bliver mennesker mere og mere belastet af deres arbejde. Men så har vi fået mere fritid, end man havde før i tiden – to hele dage hver uge i stedet for bare en. Men nu er vi til gengæld blevet gør-det-selv-mennesker – bilen – hus – brænde – og så går fritiden med alt det praktiske gør-det-selv værktøj. Og så skal man jo også have tid til at slappe lidt af ind imellem –  TV – avis – blade – videofilm. Det er der vel ikke noget galt i? Nej, det er der vel ikke. Men spørgsmålet til os i dag – det er: Du har travlt med mange ting – men har du tid til Jesus? Eller lad mig spørge på en anden måde. Nu har du jo taget dig tid til at gå i kirke i dag og det er godt. Men hvornår har du sidst taget dig tid derhjemme til at sætte dig stille ned for at læse i din bibel eller læse et andagtstykke og bede en bøn – bare i 5 eller 10 minutter?. Hvornår har du sidst haft tid til Jesus?

 

 

II. Den gode del
1) Det at sidde og høre på Jesu ord, som Maria gjorde – det kalder Jesus for den gode del. Et er fornødent/nødvendigt, siger Jesus – Maria har valgt den gode del. Hvad er det ene nødvendige for et menneske? Det er at høre Jesu ord. Det er nødvendigt at høre Jesu ord, hvis vi skal blive frelst. Vi kan ikke tro og komme ind i Guds rige og få evigt liv, hvis ikke vi hører på Jesus og hans ord. ”Sandelig sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet”(Joh.5,24).

2) Men det at høre Jesu ord er ikke bare en nødvendighed for at blive frelst og få evigt liv. Det er også den gode del. Det er godt for dig at høre Jesu ord – det er noget godt, som ingen skal have lov til at tage fra dig. Det er godt for dig som menneske – det er godt for din sjæl. Kun hos Jesus og i troen på ham finder dit hjerte og sjæl hvile og fred. Overfor Gud er vi som små børn. Vi ved, hvordan et lille barn har brug for sin mor – og far – uden nærkontakt med forældrene, udvikler barnet sig ikke rigtigt. Men det er lige så vigtigt for os, at vi har kontakt med vores himmelske far – han som har skabt os og har givet os livet. Vi mennesker mangler noget i vort liv, hvis ikke vi har nærkontakt med vores far i himlen. Det er den kontakt, vi får ved at lytte til Jesus og hans ord. ”At være Gud nær er  min lykke” (Sl. 73,28). Det var den lykke Maria kendte til og som Martha havde glemt i al sin travlhed med at tjene Jesus.

3) For det skal vi jo lægge mærke til. Martha ønskede jo at tjene Jesus. Travlt optaget af at ”sørge for ham” – diakonia – diakoni. Diakoni – praktisk tjeneste for mennesker i kirken og den kristne menighed. Diakoni hører med til at være kirke og kristen. Jesus lægger stor vægt på det – vi skal tjene hinanden. Det var det Martha gjorde. Hvorfor så irettesætte hende? Hvorfor sige at Maria valgte den gode del? Var det ikke godt, det som Martha gjorde?

Jo, men Martha havde glemt det vigtigste i al sin travlhed og tjeneste for Jesus. Det vigtigste for en kristen er at sidde og høre Guds ord. Her vil Gud møde dig – tale til dig – gennem salmerne – bønnerne – prædikenen – dåben – nadveren. Så bliver du placeret på den rette plads, hvor du forstår, at det vigtigste for dig er ikke at du tjener Jesus, men at han får lov til at tjene dig. Du bliver placeret på synderens plads, hvor du har brug for en ting – du har brug for en frelser – du har brug for Jesus – og for en nådig og tilgivende Gud, hvis ikke du skal gå fortabt. Der findes din sjæl hvile og der kan Jesus lære dig at gør hans vilje og tjene ham med glæde. Der forstår du ordet: ”at være Gud nær er min lykke”

 

 

III. Tid til  Jesus
Derfor må vi have tid til Jesus. Det er jo det som det 3. bud handler om: Du skal holde hviledagen hellig. Du skal have tid til at høre Guds ord om søndagen. Det er ikke blot nødvendigt for dig – det er den gode del. I konfirmander – I går frivilligt til konfirmandundervisning og bruger tid på det – ikke blot nødvendigt for at blive konfirmeret. Det er godt for jer – jeg tror, at I mærker det allerede – det gør noget godt ved jer – ikke mig, der gør det, men det, vi hører, læser, taler om. Det med at tage tid til Guds ord og bøn – det er jo ikke kun om søndagen – det er godt for os hver dag. Det er mærkeligt, hvordan man kan få et nyt syn på hele sit liv, når man tager sig tid til det vigtigste og helt nødvendige, at være Gud nær – være ham nær som et hjælpeløst barn i sin fars og mors arme. En far og en mor vil jo gøre alt, for deres lille hjælpeløse barn, som de elsker og har omsorg for. Sådan vil Gud også tage sig af dig.

Særligt når man har meget travlt og er stresset, der det ekstra vigtigt at give sig tid til Guds ord og bøn. Så kan du lægge alle dine bekymringer og din uro for de mange ting, der optager dig, i Guds hånd. For når blot du er hos din himmelske far, da er alt godt for dig.

Så får alt det, vi skal gøre og har travlt med sin rette plads – og vi får den rette indstilling til vores tjeneste, arbejdet osv. Det var det der var gået skævt for Martha  og det går så let skævt også for os. Vi skal tjene og der er mange ting at tage sig af. Men det vigtigste – den gode del – det ene nødvendige – det er at sætte sig ned og lytte til Jesus – sådan at jeg kan være ham nær. Først høre – først tage imod den gode del – så tjene. Det er den rette orden, som vi må tilbage til igen og igen.

At være Gud nær er min lykke.

Derfor: Tag tid til Jesus!

Amen