Søg efter:

17. søndag efter trinitatis – 2. tekstrække

Teksterne:

Sl 40,2-6

Salmisten råber til Gud om hjælp, og Gud griber ind på fantastisk vis. Salmisten priser den mand lykkelig, som søger tilflugt hos Herren og ingen andre steder. Et vidnesbyrd om, at Gud griber ind med underfulde gerninger, når vi søger hjælp hos ham.

Jud 20-25

En formaning om at bevare os selv i Guds kærlighed, mens vi venter på, at Jesus ved sin barmhjertighed fører os til evigt liv. Mens vi venter, skal vi være barmhjertige mod dem, som tvivler, ved at hjælpe dem ud af de farer, de befinder sig i. Andre skal vi vise barmhjertighed ved at tage afstand fra deres syndige handlinger. Målet er, at Jesus ved sin barmhjertighed fører også dem til evigt liv.

 

 

Mark 2,14-22

Vi møder her to eksempler på, at troen på Jesus og det nye liv sammen med ham bryder med den farisæiske lovforståelse og praksis.

Derefter følger to billeder på, at Jesu ”nye” og farisæernes ”gamle” lovforståelse og praksis ikke kan forenes.

Kerneordet er her: ”De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.”

 

 

Tema: Hvordan begå sig mellem toldere og syndere udfra evangeliet og ikke udfra menneskebud, så de af Jesus må blive ført til evigt liv?

 

 

Kirkeårets kontekst

Trinitatistidens hovedlinje er det kristne liv og dets vilkår i verden som belyses ud fra den grund, der er lagt i kirkeårets første halvdel.

Denne søndag er en frihedssøndag. Frihed fra slaveriet under loven og fra menneskebud.

 

 

Pædagogiske overvejelser

Frihed fra og til noget.

Det er vigtigt at gøre sig klart i opgøret med den farisæiske lovforståelse og praksis, at det ikke kun er frihed fra noget (lov og menneskebud), men også frihed til noget, nemlig at følge Jesu undervisning.

 

 

Prædikenansatser

Man kan tage udgangspunkt i Levis takkefest. Han havde fået så meget og ville gerne takke Jesus og dele det med andre, sine gamle venner, som også skulle møde Jesus. Levi var en, som glad og gerne kunne synge med på GT salmen.

Når vi i det daglige arbejder på at nå flere mennesker med evangeliet, så kan vi også støde ind i disse menneskebud eller menneskelige fortolkninger af Guds ord. Det ligger dybt i os, at når vi har fået noget godt, så prøver vi at holde det for os selv af frygt for at miste det, men det er netop ved at dele ud, vi ikke mister, men får endnu mere.

Det handler ikke om at holde toldere og syndere væk fra Guds rige, men at få dem ind i Guds rige.

 

 

Salmevalg
736                Den mørke nat forgangen er
385                Op alle folk på denne jord
475                Går det Herre, som jeg vil
/
511                Jesus han er syndres ven
320v1-2         Midt iblandt os er Guds rige
728                Du gav mig o Herre