Søg efter:

18. søndag efter trinitatis – 2. tekstrække

Teksterne

Sl 121

Den, der løfter sine øjne mod bjergene/himlen og søger hjælp ovenfra, altså fra Gud, himlens og jordens skaber. Han får hjælpen fra Herren. En fantastisk beskrivelse af Guds omsorg. Den, som søger hjælp fra Gud, i ham bliver Gud.

1 Joh 4,12-16a

Elsker vi hinanden, bliver Gud i os. Både et løfte og en formaning. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud.

Derfor må vi elske hinanden og bekende Jesus som Guds søn.

Joh 15,1-11

Blive i ham. Igen et løfte og en formaning til en vej at gå. Vi må aktivt søge Gud og i vores tro og handling blive i ham, så sørger han for frugten. Vi skal ikke bære frugt for at blive i ham. Nej, vi skal blive i ham for at kunne bære frugt.

 

 

Tema

Vi må blive i Kristus.

Denne dag er der tale om den fuldkomne kærlighed. Det, vi skal, men ikke kan. Måden, kærlighedens frugt skabes og bæres på. Beskæringens nødvendighed og mål.

 

 

Pædagogiske overvejelser

Billedet med vintræ og grene er fantastisk, men måske fremmede for mange i praksis.

Tag fx et træ med ind i kirken og få en gartner/graver eller en anden med grønne fingre til at lave en podning. Interview ham, mens han udfører podningen!

Beskæringen kan også levendegøres på denne måde.

Det kan virke stærkt ikke kun at tale om træet og grenene, men også vise det.

Prædikenansatser

Illustration:

Sprinkleranlægget på skolen i Texas.

Jeg har læst om en lille by i Texas, hvor en skole et år brændte ned til grunden med tab af mere end 200 menneskers liv til følge. En af hovedårsagerne var, at skolen ikke havde noget sprinklersystem. Genopbygningen af skolen begyndte først efter, at man havde fået fat i det bedste firma inden for brandforebyggende systemer, og de installerede et sprinklersystem. Da den nye skole blev åbnet for publikum, blev de guidet rundt for at se det nye sprinklersystem i hvert eneste rum for at imødekomme frygten for en ny katastrofe.

Skolen kom godt i gang uden ulykker de første år. Men så skulle de til at udbygge den eksisterende skole. Mens arbejdet stod på, gjorde de en chokerende opdagelse. Det nye brandslukningssystem havde aldrig været tilsluttet nogen form for vandforsyning. De havde ganske vist fået installeret den sidste nye teknologi og udstyr inden for sprinklersystemer, men det havde været fuldstændig ubrugeligt.

Det så godt ud, men duede ikke – fordi det ikke var koblet til vandet. Sådan kan menneskers levemåde også umiddelbart se godt ud. Man kan ikke altid se, om man henter kraften fra Jesus. Men en dag vil det afsløres. Det kan ses på frugterne. Om ikke på nogen anden så på den dag, hvor Jesus kommer igen. Da skal alt nemlig afsløres.

Jesus ved allerede nu, hvordan det står til med os, men for os kan det være skjult.

Historien med sprinkleranlægget er et godt billedet på Jesu tale om sig selv. Hvis ikke vi er tilsluttet ham, hvis ikke vi henter kraften fra ham, som grene på et vintræ henter kraft fra stammen, så er vi så godt som døde. Så er vi som tørre grene efter en storm, der samles sammen og smides i brændeovnen eller køres ud på lodsepladsen. Det er afgørende for vort evige liv, om vi er en del af det sande vintræ.

 

 

En illustration

Jeg har ikke så meget forstand på vintræer, men jeg ved lidt om æbletræer. For et par år siden købte vi et æbletræ med forskellige æblesorter på.

Fire forskellige slags. Det lyder mærkeligt, men man kan købe træer, hvor der er indpodet forskellige grene fra forskellige andre æbletræer, så man på samme træ både kan få tidlige æbler og sene æbler.

Det er ikke noget med, at man kan få blandet frugt ligesom i Brugsen: 10 stk bl. frugt for en 20’er.

Nej, det er kun æbler, som kan podes på et æbletræ.

Denne podning er det, der sker hver gang der kommer et menneske til tro på Jesus. Så bliver der indpodet en ny gren på stammen, som så suger næring fra den nye stamme.

Der er det særlige ved vintræet, at hver eneste gren går direkte ind på stammen. Der er ikke som på æbletræer, grene der sidder fast på andre grene. Nej, hver eneste gren går ind på stammen og får kraften derfra. Sådan er vi hver især grene, der er indpodet direkte på Jesus og må leve af kraften fra ham.

Dér skal vi blive – tæt på stammen. Vi skal blive ved med at modtage kraften fra ham. Vi er fuldstændig afhængige af ham. For lige som en gren visner, hvis ikke den længere modtager saft fra træet, sådan visner og dør vi også, hvis ikke vi modtager kraften fra Jesus.

Gud vil have os til at være fuldstændige afhængige af ham i vores liv. At vi suger kraften fra ham som en gren fra stammen, i stedet for at klare os selv.

Og så er løftet fantastisk:

Jesus siger: ”Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt.” Joh 15,5

Hvis I bliver I mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad I vil og I skal få det.

Hvis I bliver i mig, vil min glæde være I jer og jeres glæde vil blive fuldkommen.

 

 

Salmevalg
732                Dybt hælder året
47                  Jeg løfter mine øjne
368                Vintræ og grene og frugt hører sammen
/
292                Kærligheds og sandheds ånd
458 v.3-5       Zion pris din salliggører
610                Bliv hos mig, kære Herre Krist