Søg efter:

18. søndag efter trinitatis – 2. tekstrække

Salmer: 752/4 – 310 – 368 – 682 – 460 – 680

 

 

Temaet er den organiske livsforbindelse med Jesus og hans disciple.

Som del af afskedstalen er lignelsen med vintræet og grenene frem for alt en trøstetale til de beklemte og modløse disciple.

 

 

Tonen i Jesu ord er, at disciplene skal se og forstå, hvor privilegerede de er som hans disciple. Det gælder også efter hans død og opstandelse og himmelfart, og det gælder alle hans disciple helt til hans genkomst ved verdens ende.

Jesu ord er fuld af gode ord og løfter til dem, der er i ham og som bliver i ham.

Jeg er vintræet – I er grenene – I er allerede rene (troen og dåben) – bliv i mig/megen frugt – løfter om bønhørelse – herliggørelse af faderen – Faderens og sønnens kærlighed – den fuldkomne glæde.

 

 

Brodden er der også: Den ufrugtbare gren fjernes fra træet og visner og kastes bort til affaldsbrænding. Et hovedord i den forbindelse: Skilt mig fra mig kan I slet intet gøre.

 

 

Prædikenansats: Livsforbindelse med Jesus

Intro: om vintræer – ejernes stolthed over at vise deres vintræer og fine klaser frem – smage på dem.

Vin er Guds gode gave – ikke til misbrug, men til ret brug.

Et godt billede på kristenlivet – der kommer noget godt ud af at være en kristen – godt for andre – til ære for Gud.

 

 

1) At være en kristen er noget livsbekræftende og godt

Troen på Jesus gør ikke livet kedeligt og indeklemt, tværtimod.

Ikke en sikring mod sygdom og problemer (eks. psykisk syge, der har bevaret troen gennem deres sygdom).

Men midt i de dybeste problemer og sorger kan troen på Jesus være en kilde til livsstyrke og glæde.

Troen og Helligånden ødelægger og nedbryder ikke det naturlige og menneskelige, men styrker det.

 

 

2) Bliv i mig, og jeg bliver i jer

Ligheden mellem vintræet/frugttræet/grene/frugt og Kristi legeme/lemmerne.

Kristentro og liv er at være i livsforbindelse med Jesus.

Dåben og troen forener med Jesus og renser for al synd – rene i kraft af forbindelsen med Jesus.

 

 

3) Skilt fra mig kan I slet intet gøre

Advarende ord om konsekvensen af at leve uden tro.

Et vigtigt mindeord om vores magtesløshed i vores åndelige liv og tjeneste: Det er ubehageligt at være magtesløs, men sammen med Jesus er det løfterigt, for alt er muligt med ham.

Vigtigheden af at blive i Jesus – opretholde troens forbindelse i bøn, syndsbekendelse, ved Guds ord. Glæden ved at leve i livsforbindelse med Jesus. Evighedshåbet.