Søg efter:

2. søndag efter trinitatis – 2. tekstrække

Det handler om at beregne omkostninger

 

Hvis du vender om
Jeremias giver et stikord til dagens prædiken: Hvis du vender om,… så du kan være i min tjeneste.
Jeg tror, det er vigtigt, at vore menigheder kender ordet ”vende om”, ”omvendelse” rigtigt. Det er ikke et følelsesladet ord, men det hebraiske “sjub” betyder slet og ret at vende om, gå den anden vej. Jeremias skulle vende sig fra sine egne klager, v 10-11, og til Herren. Det er den sande omvendelses vej: at vende os fra os selv til Gud. Så enkelt og så svært.
For præster især er fortsættelsen vigtig: ”Så kan du stå i min tjeneste.” Så vidt jeg kan læse hebraisk står der faktisk: ”…stå for mit ansigt”, hvilket jeg nok finder lidt mere væsentligt. Uden at være vendt til Gud, kan vi ikke stå i hans tjeneste, hverken som læg eller lærd.

 

 

Gid du var enten kold eller varm
Der er stof til en hel prædiken i Jeremiasteksten. Endnu mere i lektien. Læs nu først Bengt Pleijels bog: ”At overleve i Laodikea.” Credo forlag 2002, oversat af Frede Møller . Det er nok en af de mest væsentlige bøger i lang tid (på trods af nogle sjuskefejl). Og har du den ikke, så køb den! Og nedenstående salme, som også findes i bogen, må gerne bruges på søndag. Men brug så udgaven her, for der er fejl i bogen.
Laodikeamenigheden var stor og rig og demokratisk. Som en god folkekirkemenighed?! Men de var lunkne! Også som en folkekirkemenighed?!
Herren byder også Laodikeamenigheden at vende om, at fatte et andet sind, metanoia. Det er nok værd at sammenligne de to ord for omvendelse. Og er de nødvendige for profeten og for menigheden i Laodikea, hvad så hos os?

 

 

Nachfolge
Alle tre tekster handler om nogen, som på en eller anden måde følger Gud. Eller som dog mener, at de gør det. Og det koster.
Jeg skrev ”Nachfolge” over dette afsnit for at minde om Dietrich Bonhoeffer. Tør jeg gengive hans ærinde i bogen af dette navn med: ”Evangeliet er gratis, men det koster alt at følge det”? Det er vist selve hovedpointet. Og han viste med sit liv, hvad det kostede (Vredens Bæger, Lohse 2002)
Det koster at følge Jesus. Hvis vi sætter andet højere end ham, så følger vi ham ikke! Hans spor fører til korset. Men de fører altså også hjem! Der er virkelig noget at regne på: uden Jesus – eller med ham? Gør som kongen i den lille lignelse: regn på det!
Det må vi have sagt den søndag!
Og så ”gentager” evangelieteksten på sin måde brevet til dem i Laodikea. Lunkne – eller salt uden salt! Som skal spyttes ud af Herrens mund – hhv bruges til at dæmpe vejstøv!
Vend om! Fat et andet sind! Og det er jo en nåde, at han sådan kalder på os. Endnu!
Som Bengt Pleijel skriver: Gør denne salme til din bøn. Hvad tror du, Helligånden længes efter at gøre i dit liv? (”At overleve i Laodikea”, s 189)

 

 

Grib mig, Gud Helligånd,
oplys mig med din ild!
Vis vejen med din hånd,
at ikke jeg går vild!

Rør mig, Gud Helligånd,
rør ved mit skjulte jeg.
Løs mine indre bånd,
så Jesus frigør mig.

Vis mig, Gud Helligånd
i lyset fra dit ord,
at Jesu milde hånd
mig fører i hans spor.

Hold mig, Gud Helligånd,
på livets lige vej!
Bind mig med bløde bånd
til tjeneste for dig!

Lær mig, Gud Helligånd,
at Gud har brug for mig.
Så vil jeg i min ånd
med glæde takke dig!

Pia Tertiö, dansk v/ Peter Aage Bak

Kan synges på Barnekows melodi til ”Op til Guds hus vi gå”, DDS 443