Søg efter:

8. søndag efter trinitatis – 1. tekstrække

Til lektien: Jer. 23,16-24.
En stærk profetisk advarsel mod at lytte til de falske profeter. Intet er skjult for Herren, der er den, der “fylder både himmel og jord”.

 

Til epistlen: Rom. 8,14-17.
Om Guds Ånd, der giver barnekår og vidner “sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn”.

 

Til evangeliet: Matt. 7,15-21.
Prædiketeksten er fra sidste del af Bjergprædikenen, umiddelbart før lignelsen om huset på klippen og huset på sand. Afsnittet begynder med en formaning/advarsel: “Tag jer i agt…”, efterfulgt af en forklarende billedtale om sammenhængen mellem træ og frugt. Til sidst er der en stærk understregning af den alvor, Jesu ord skal ses i lyset af: at det er vores evighed, der er på spil i spørgsmålet, om vi lytter til og følger de falske profeter.

 

Temaer i teksterne.
På denne søndag lægges der i teksterne op til at tale klart om faren ved falsk forkyndelse. Et væsentligt tema ind i vores tid. Samtidig kan der også ud fra teksterne tales sjælesørgerisk og varmt til den anfægtede, der er i tvivl om sit eget livs “frugter” og sin tros “ægthed”. Her skal der henvises til den ægte frelsesvisheds grundlag. Her kan der knyttes til ved epistlens tale om Ånden, der giver barnekår.

 

Prædikenskitse.
Som en idé til en indfaldsvinkel kan man som et billede bruge forskellen på plastic-blomster og ægte blomster:
En stor buket blomster – smukke og farvestrålende – en pryd at se på. Du går hen for at købe dem til din elskede; men så med ét opdager du, at der mangler noget: de dufter ikke, de kan ikke springe ud og udfolde sig i deres skønhed og pragt! Hvorfor? Fordi de – til trods for ligheden – ikke er ægte, men kunstige – lavet af plastic!
Mon ikke de fleste af os vil betakke os for at give en buket plastic-blomster som en kærlighedsgave til en, vi elsker? Fordi de mangler livet, ægtheden og duften, som kun ægte blomster har!
Sådan kan en falsk forkyndelse ligne sand forkyndelse, men alligevel mangle det vigtigste: ægtheden og livet!
Forskellen kan ses af frugterne. Kærlighed og sandhed hører sammen hos Jesus.
Et citat af Hal Koch: “Elsker man sandheden, hader man løgnen.”

 

Hvad kendetegner sand forkyndelse? Sand forkyndelse åbner for barnets ret til at kalde Gud vor Far (jævnfør epistelen).
Jesu advarsel er derfor en advarsel sagt i kærlighed. Fordi det er farligt at følge den falske forkyndelse! Fordi kærligheden ikke kan lade være med at advare mod den vej, der fører mod afgrunden.
Hvad kendetegner den falske profet? To ting kan nævnes: at han “kridter med hvidt” over alle revnerne – med fare for, at “huset” styrter sammen en dag med katastrofe til følge! Og: når “huset” er styrtet sammen til en ruin og du sidder dér med dit livs stumper, har ulven i fåreklæder ingen hjælp at bringe! (G. S. Geil).
Den bibelske forkyndelse gør det modsatte: taler sandt om syndens revner og farer – og maler den korsfæstede Kristus for os som den fuldkomne Frelser for syndere! Den ægte tro kendes ved, at den i sin nød tager sin tilflugt til Jesus Kristus! Og den, der kommer til ham, vil han aldrig støde bort…! Et gammelt, men stadig brugbart billede, er det om metoden til at afsløre “den falske mønt”: at det bedst sker ved at kende klangen af den ægte mønt! Bedre end at studere alle mulige former for vranglære er det at kende og leve i og af det bibelske Evangelium selv.

 

Biskop J. C. Ryle: “What is the best safe-guard against false teaching? Beyond all doubt the regular study of the Word of God, with prayer for the teaching of the Holy Spirit. The Bible was given to be a lamp to our feet and a light to our path.”

 

Salmevalg.
Blandt mulige salmer til denne søndag kan nævnes:
690: Nu rinder solen op af østerlide.
290: Den kristne kirkes alderdom.
353: Det lakker nu ad aften brat.
295: Vor Gud han er så fast en borg.
189: Min Jesus, lad mit hjerte få