Søg efter:

8. søndag efter trinitatis – 2. tekstrække

Eksegetiske overvejelser og tekstens centrale budskab og sigte:

Teksten opdeling:

a)      v. 22-23: Om falske profeter

b)      v. 24-27: Lignelsen om huset på klippen og huset på sand

c)      v. 28-29: Jesu myndighed

De falske profeter profeterer og gør mirakler i Jesu navn uden at være ”kendt” af ham, dvs. uden at være hans. Profetier og mægtige gerninger er altså ikke alene bevis på, om man er fra Gud. For de begår lovbrud, fordi de ikke lever efter Faderens vilje, ja, de lever i et bedrag og de bedrager! Derfor får de dommen fra Jesus, som bygger på deres forhold til ham og hans ord: om de har fulgt det eller ikke.

Da er vi ovre i lignelsen om det kloge at høre Jesu ord og handle efter dem (”at bygge på klippen”), for da består man i dommen og går ikke fortabt (”faldt ikke”). Men kun at høre Jesu ord og ikke handle efter dem, som de falske profeter, er tåbeligt (”at bygge på sand”), og da ender dommen med fortabelsen (”dets fald var stort”).

Afslutningen med Jesus, der underviser med myndighed, sigter på at klargøre for os alle, at Jesus gør vor frelse afhængig af vort forhold til ham selv.

Hvad er klippegrunden? Det, Jesus Kristus har gjort for vor frelses skyld – at kigge udad.

Hvad er sandet? Det, jeg gør, det, jeg føler, det, jeg oplever – at kigge indad.

 

 

Prædikenansats

a) placering i kirkeåret

b) målgruppe og pædagogiske overvejelser

 

 

Overskrift: Den rette eller den falske vejledning!

Når målet er at nå frelst hjem til Gud, hvilken vej er det så, jeg skal følge?

Jamen, er vi ikke alle enige om vejen – i al fald her i Guds kirke på jord?

Nej, der er falske og der er sande vejledere, jf. lektielæsningen om ”levebrødsprofeterne”.

Jamen, drejer det sig ikke først og fremmest om bare at ha´ noget at tro på, noget der giver trøst og glæde?

Nej, det er ikke nok, at jeg hører en vejledning, der fylder mig med glæde og taknemlighed, HVIS SANDHEDEN ER, at jeg alligevel ikke når det rette mål!

Derfor taler Jesus om vigtigheden af at bygge på klippegrund og ikke på sand

c) gode ideer og praktiske vink

Disposition: 1) hvem har ikke oplevet at fare vild – 2) at blive spurgt om vej – 3) en falsk profet = en forkert vejviser – 4) alvoren i at følge den rette lære/vejledning – 5) hvad er klippegrunden? – 6) hvad er sandet? – 7) bibelcitater (at lytte og tro disse ord er at bygge på klippen) – 8) DDS 262,4

Joh.14,6: ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” – Joh.10,14: ”Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig.” – Matt.25,21: ”… du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde!” – Joh.10,27-28: ”Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, v28 og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.”

 

 

Derfor kan synges DDS 262,4:

Evig sejer / nu jeg ejer / altid, Herre Krist, i dig;

jeg har vundet, / du har fundet / fuld retfærdighed til mig;

skyld foruden / kommer bruden / nu med lovsang frem for dig.

 

 

Forslag til salmevalg:

4                    Giv mig, Gud, en salmetunge

634                Du ved det nok, mit hjerte

332                På Jerusalem det ny

Prædiken

672                Jeg ved, på hvem jeg bygger

262                Frydetonen går mod tronen