Søg efter:

En griselampe

april 23, 2021

Series: Vielse

Kære brudepar, så er jeres bryllupsdag kommet, den dag, der vil indskrive sig i jeres hjerter og fotoalbums som en af de helt store dage.

I ønsker nu for Guds ansigt og overfor os, som er her i kirken, at aflægge et løfte så vidtrækkende, at det skal gælde, indtil døden skiller jer ad. Og fordi løftet er så stort og bindende, så er I her i Guds hus for at starte jeres ægteskab med Guds velsignelse og vor forbøn for jer.

Det er jo svært ikke at synes, at I er to dejlige mennesker. Alligevel er det jo sådan, at jeg mærkede på jer begge, at I er bevidst om, at I har brug for en ægtefælle som kan rumme jer på godt og ondt, og den ægtefælle har I fundet i hinanden – og det er en gave, og I skal blive ved med at se hinanden som en gave.

Da vi var sammen, talte vi også om fremtiden, og dér har I begge mål og drømme. Vi talte om, hvilket præg I gerne ville sætte på mennesker, I møder, vi talte om hvad I hver især ønsker at give i ægteskabet, vi talte om jeres studieplaner.

[Personligt, udeladt]

 

Jeg vil give jer et bibelord med ind i ægteskabet, dvs. et bibelord som skal følge jer, ligesom Gud følger jer. For det er jo heldigvis sådan, at Gud ikke blot sender jer ind i ægteskabet denne dag, og så må I klare jer selv, men han vil selv være med som en stadig kilde til glæde, tilgivelse og den, der viser vejen frem.

Jesus siger følgende: ”Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.” Joh 15,12

 

Se, dette med at elske hinanden, at have kærlighed til hinanden, det er noget underligt noget på mange måder:

  • der er også det underlige ved kærlighed, at man får ikke mindre kærlighed ved at give til sin elskede, snarere tværtimod, så derfor skal I give hinanden megen kærlighed.
  • man kan blive helt varm om hjertet ved at høre sin elskede sige ordene: ”Jeg elsker dig!”, og derfor er det nogle vigtige ord at kunne og at sige.

 

I dag stifter I et hjem, og den primære varmekilde i jeres hjem skal være kærligheden mellem jer. Hvad kan man sammenligne det med?

En varmelampe (tag en grisepære frem) Jeg vil give jer en gave nu, den skal I tage med jer i livet, I skal have den i jeres hjem som noget, der minder jer hver især om det ansvar, I har overfor hinanden i hjemmet – en varmelampe til grise. Jeg ved ikke stort meget om grise andet end, at grunden til, at varmelampen skal bruges, er, at de små grise skal holde varmen for ikke at dø. I skal være en sådan grise-varme-lampe for hinanden, for der kan være meget koldt i et hjem og en ægteseng, hvis der ikke bliver givet kærlighed og modtaget kærlighed. I er begge totalt afhængige af hinandens kærlighed.

  • Der er også det underlige, at det, du allerede ejer i kærligheden, det kan du miste, hvis du ikke til stadighed modtager det. Dvs. jeres kærlighed til hinanden er ikke noget statisk, men det er noget, som I hele tiden skal modtage på ny, igen og igen og gør I ikke det, så mister i det … og sådan er det også med troen på Jesus, du har troen, men hvis du ikke bliver ved med at modtage den, så mister du den. På ny og på ny skal vi modtage troen på Jesus ved evangeliet, ellers tabes troen – på ny og på ny skal I give og modtage hinandens kærlighed, ellers mistes den.

Jesus siger: ”Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.” Joh 15,12

 

Guds kærlighed er fundamentet for jer, troen på Jesus har været med til at føre jer sammen, og I har valgt at lytte til Jesus, og jeg er også i dag så glad for, at jeg kan sige jer to tak for det gode eksempel, I har været ved, at I ikke er flyttet sammen, inden I er blevet gift. På den måde har I taget tingene i den rækkefølge, som Gud har tænkt dem, og det er der en velsignelse ved, og når I i jeres ægteskab lever med Gud som hjemmets fundament, så har I der en kraftkilde, hvorfra I kan hente tilgivelse og mod til at begynde forfra, når noget er gået skævt.

Derfor har jeg også en gave mere med til jer, det er fra menigheden hjemme på Harboøre, som giver jer en Bibel denne dag som en synlig og konkret påmindelse om, at I skal bygge jeres ægteskab på Guds kærlighed, derfor får I Guds kærlighedsbrev til os mennesker – Bibelen.

 

Det skal være mit ønske for jer, at jeres hjem må være gennemsyret af Gudsfrygt og tillid til Gud som den, fra hvem vi kan forvente os alt godt, og jeg vil ønske for jer, at Gud må give jer al den glæde, lykke og velsignelse, som I overhovedet kan holde til at få …

Så er det nu, I skal træde frem og aflægge Gud et løfte.