Søg efter:

Helligtrekongers søndag – 2. tekstrække

november 17, 2021

Forslag til salmevalg: 136, 391, 696 / 362, 112 v3, 749

 

 

Læsninger fra Bibelen: Job 28,12-28, 1 Johannes 2,7-11 og Johannes 8,12-20

 

 

Der er 2 valgmuligheder til denne søndag, og jeg vælger i begge tilfælde de, der hører 2. tekstrække til. Om ikke for andet, så for ikke for ofte at skulle bruge de samme.
Lektien fra Jobs Bog finder jeg væsentlig i en tid, hvor visdom ofte kan forbindes med den, man finder i stjernetegn og horoskoper. Så er det yderst befriende at få denne egenskab ved Gud belyst. Prædiketeksten fra Johannes-evangeliet får et fint samspil med epistelens Johannes-tekst.

Søndagen er vel nogle steder præget af, at julen sluttes af for børnene, så de får mulighed for at aflevere pengene fra adventskalender, men hos har den store vægt af jul før jul tømt kræfterne til at samle familierne på en særlig måde til helligtrekonger.

 

 

Job 28,12-28

I poetisk sprog spørges der verden rundt, hvor visdom og indsigt er at finde, og overalt hvor man kommer frem, er svaret afvisende: Vi kender den ikke. Og det er en skam, for dens værdi overgår selv de største kostbarheder, der nævnes.
Derfor spørges der på ny hvor den mon kommer fra, så man måske kunne vandre ad sporet tilbage og en dag finde den. Og sporet ender ét sted. ”Kun Gud kender vejen til den, kun han ved, hvor den bor”. Derfor siger han til mennesket: ”At frygte Herren, det er visdom”

 

 

Johannes 8,12-20

Det er især vers 12, der står skarpt og selvfølgelig også meget kendt, mens resten af teksten følger en slags johannæisk mønster, hvor det prægnante ord eller begivenhed giver anledning til en efterfølgende diskussion. I denne sammenhæng kommer vidnet, Jesus, til at stå som lyset, mens hans modstandere repræsenterer det mørke, hvori lyset skinner. Lyset er således karakteriseret ved både at bringe det gode til verden og ved at afsløre mørket i verden, som vil lyset til livs.

Til dagen:
I år har vi haft anledning til at prædike over Johannesprologen juledag, og har dermed kunnet læse og meditere over lysets komme til verden. Når temaet dukker op igen, har det derfor allerede fået sin dybde, men venter på sin udbredelse. Helligtrekonger handler om lysets udbredelse i verden. Vi er gået ind i åbenbaringstiden, hvor konsekvenserne af Jesu komme skal udfoldes. Samtidig er vi i en tid, hvor der allerede har lydt mange ord, som måske har givet sin slitage på såvel tilhørere som prædikant. Derfor kan det være godt at begrænse ordene til enkle og klare temaer.

 

 

Til prædikenen
”At frygte Herren, det er visdom” (Job 28,28)
Den verden, hvori lyset skal skinne, er meget forskellig fra den verden, vi hørte beskrevet i Jobs Bog. Ærbødigt afviste man at kende visdommen. Nu faldbydes den i ethvert blad og på ethvert gadehjørne. Enten i sammenhængende religiøse indsigter båret af især østlig tankegods, eller i form af et utal af gode råd man skal give agt på, for ikke et trække læsset af ulykker ned over sit arme hoved.
Jeg har samlet et par konkrete eksempler: Da jeg efter studieorlov skulle ombooke et fly fra Bergen fra fredag aften til fredag lidt over middag, smilede den venlige dame overbærende og gjorde opmærksom på, at man ikke sådan kunne finde plads lige midt i myldretiden. Men da hun konsulterede sin skærm var overraskelsen stor, for der var god plads. Det var fredag den 13. kl. 13, og den grå visdom, som faldbydes, anser dette tidspunkt for farligt. Den, der frygter Herren, har fundet en anden visdom.
Da jeg købte tegnebog til min søn, bad ekspedienten om en mønt at lægge i den, for at den ikke skulle løbe tør. Det nåede jeg lige netop at lade være med, for den, der frygter Herren …
Skal det gode budskab udbredes i vor kultur er det måske på tide at opdage det mørke, som binder den frigjorte dansker i form af ugudelige råd.

 

 

Jeg er verdens lys

Kan udfoldes i temaerne:
At se lyset – at leve i lyset – at følge lyset.