118 – Dronningen af Saba

1 Kongebog 10 – 11,25 og 2 Krønikebog 9
Dronningen af Saba hørte om kong Salomons store visdom. Hun kunne ikke tro, at det var sandt. Hun besluttede at besøge ham og teste ham med en række svære spørgsmål. Hun ankom i Jerusalem med en stor karavane af kameler fyldt med guld, juveler og krydderier.
Hun mødtes med kongen og stillede ham sine spørgsmål. Han var i stand til at svare på hvert eneste af dem. Ingen af dem var for svære for ham at forklare hende. Hun var forbløffet over at se det palads, han havde bygget, mængderne af mad til hvert måltid, den måde, hans tjenere var klædt på, og de brændofre, han ofrede i templet. Hun sagde: “Alt, hvad jeg har hørt om dig, er sandt, men jeg kunne ikke tro det, før jeg så det med mine egne øjne. Nu ser jeg, at jeg ikke fik halvdelen at vide af, hvad der er sandt om dig. Må din Gud blive ved med at velsigne dig, når du leder og dømmer dit folk.”
Hun gav ham et halvt ton guld og flere krydderier, end der nogensinde var kommet til Jerusalem. Salomo gav hende også mange gaver, før hun og hendes tjenere vendte hjem.

Hvert år modtog Salomo 25 tons guld. På grund af det dækkede han mange ting med guld – smykker, drikkebægre, fade og sin trone. Han brugte ikke sølv, fordi han ikke syntes, det var værdifuldt.
Salomo lavede 200 store skjolde, hver med 15 pund hamret guld. Han lavede også 300 mindre skjolde med 4 pund guld i hvert. Ingen anden konge i verden var så rig og klog som Salomo.
Han samlede en stor flok heste til sit militær. De blev importeret fra mange lande rundt om i verden.

Desværre samlede Salomon også mange kvinder, hvilket var en direkte overtrædelse af Guds lov. Han havde 700 koner, alle døtre af konger. Hver af dem tilbad deres hjemlands afguder. Han havde også 300 medhustruer.
Da Salomo blev gammel, overbeviste disse kvinder ham om at bygge en helligdom for hver af deres afguder. Til sidst havde hver bakke omkring Jerusalem en helligdom, som ærede deres mange guder. Salomo begyndte at brænde røgelse på disse steder og ofre. Til sidst holdt han op med at tilbede Herren og sluttede sig til sine hustruers afgudsdyrkelse. Ondskab fyldte hans hjerte.
Gud var vred på Salomo, fordi han ikke længere fulgte Davids veje. Herren sagde: “Jeg vil rive dit rige i to og give en del til en af din tjenere. Men jeg vil ikke gøre det i din levetid på grund af mit løfte til David. Din søn vil miste det meste af dit rige.”
Så tillod Gud, at Salomos fjender rottede sig sammen imod ham, så der ikke længere var fred i landet. Til sidst døde Salomo. Han havde været Israels konge i fyrre år.

VIDEOER