121 – Den gamle profet

1 Kongebog 13,11-32
Der boede en gammel profet i Betel. Hans sønner fortalte ham om den unge profet fra Juda, og hvad han havde gjort ved Jeroboams alter. Den gamle profet sagde: “Hvilken vej gik han?”
Så bad han sine sønner om at sadle sit æsel. Han red ned ad vejen, indtil han fandt profeten siddende under et egetræ.
“Er du Guds mand fra Juda?”
“Ja, jeg er.”
Den gamle profet sagde: “Kom med mig, så vil jeg servere dig et måltid.”
“Nej, jeg kan ikke gå med dig. Herren sagde til mig, at jeg ikke må spise og drikke noget, mens jeg er her.”
Den gamle mand sagde: “Det ved jeg. Jeg er også profet ligesom dig. Herren sendte en engel til mig, som bad mig komme og hente dig og give dig mad og vand. Så kom til mit hus.”
Dette var løgn, men profeten gik med ham og spiste brød i hans hus og drak vand. Mens de sad ved bordet, talte Herren gennem den gamle profet og sagde: “Du har gjort oprør mod min befaling. Jeg sagde, at du ikke skulle spise eller drikke noget her. Fordi du ikke adlød mig, vil du dø, og du vil ikke blive begravet i din families grav.”

Efter at de to mænd var færdige med at spise, sadlede den gamle profet den unge mands æsel. Han gik, og undervejs sprang en løve på den unge profet og dræbte ham. Hans lig lå slængt hen på vejen; æslet og løven stod på hver sin side af liget.
Nogle rejsende så det og fortalte folket i byen om det. Da den gamle profet hørte det, sagde han: “Jeg ved, hvem det er. Det er Guds mand, der var ulydig mod Herren.”
Han bad sine sønner om igen at sadle et æsel for ham. Han gik hen og fandt liget. Løven stod stadig ved siden af, ligesom æslet. Løven havde hverken spist liget eller angrebet æslet.

Den gamle profet lagde liget af den unge profet på æslet. Han tog det med hjem og begravede det i sin egen grav. Han sørgede over den unge mands død.
Derefter sagde han til sine sønner: “Når jeg dør, skal I begrave mig der, hvor denne Guds mand er begravet. Læg mine knogler ved siden af hans knogler. Han talte Guds ord imod disse afguder og Israels synd. Alt, hvad han sagde, vil gå i opfyldelse.”