Søg efter:
227 – En lam mand helbredt

Apostlenes Gerninger 3 – 4,31
En eftermiddag gik Peter og Johannes til templet. Der så de en mand tigge, som havde lam siden fødslen. Hver dag bar folk ham til en port, der hed Den Skønne, så han kunne tigge penge fra dem, der gik ind i templet
Peter standsede foran manden og sagde: “Se på mig.”
Manden så på ham og forventede at få nogle penge. Peter sagde: “Jeg har ikke penge at give dig, men jeg har noget bedre. I Jesu navn, rejs dig og gå.”
Da Peter og Johannes hjalp manden op, blev hans fødder og ben stærke. Han sprang af glæde, mens han priste Gud!
Folk så manden gå, og genkendte ham som den, der var lam og sad og tiggede ved porten. De samlede sig omkring de tre mænd.
Peter sagde: “Denne mand blev helbredt i Jesu navn; ham som I bad Pilatus om at korsfæste. I dræbte Jesus, men Gud oprejste ham fra de døde. Vi har set ham og kan fortælle at han er i live. Se på denne mand. Han kan nu gå ved Jesu kraft. Vend om fra jeres synd og tro på Jesus som jeres Messias. Gud vil tilgive jeres synder.”

De jødiske ledere fandt ud af, at Peter og Johannes prædikede for folket, så de sendte vagter, som satte de to disciple i fængsel. Alligevel kom mange til tro på Jesus. Antallet af troende steg til over 5000. Næste morgen sendte ypperstepræsten bud efter to mænd, så de kunne stille op for rådet. De religiøse ledere spurgte: “Hvem gav jer tilladelse til at prædike for folket?”
Helligånden vejledte Peter, da han svarede. “Denne mand blev helbredt i Jesu navn – ham, som I slog ihjel på et kors. Gud oprejste ham fra de døde, og han er den eneste vej til frelse.”
Lederne var forbløffede over Peters og Johannes’ frimodighed. Da de to mænd ikke var uddannede, vidste de, at deres frimodighed kom af at være sammen med Jesus.
Det jødiske råd kunne ikke modsige miraklet, da den lamme mand nu stod foran dem. De kunne se, at han var helbredt.

De besluttede at true disciplene og kræve, at de holdt op med at undervise om Jesus. Peter og Johannes tøvede ikke med at svare. “I beder os om at være ulydige mod Gud, så vi kan adlyde dig. Det er umuligt! Vi ved, hvad vi har set og hørt.”
Lederne løslod til sidst Peter og Johannes. De to mænd gik tilbage til de troendes fællesskab og fortalte dem, hvad der var sket. Alle glædede sig sammen. Pludselig begyndte bygningen at ryste, og de blev alle fyldt med Helligånden. Hermed fik de ny frimodighed til at fortælle andre Guds budskab.

VIDEOER

229 – Apostle og diakoner

Apostlenes Gerninger 5,17 – 6,7
Budskabet om Jesus spredte sig over hele Jerusalem, hvilket gjorde de jødiske ledere vrede. De sendte vagter, som arresterede apostlene og satte dem i fængsel.
Den nat kom en engel og løslod dem uden at vagterne så det. Englen sagde: “Gå til templet i morgenen og forkynd for folket.”
Ved solopgang gik apostlene til templet.
Senere den morgen samlede ypperstepræsten det ledende råd. Han sendte derefter vagternes kaptajn for at løslade apostlene fra fængslet. Da kaptajnen kom derhen, var fængselscellen tom. Han skyndte sig tilbage og sagde: “Vagterne er på deres post, og dørene er låst, men mændene er ikke indenfor!”
Lidt efter kom en mand løbende og sagde: “De mænd, du har sat i fængsel, underviser nu i templet!”

Kaptajnen for vagterne tog sine mænd og gik til templet, hvor de så, at apostlene underviste folket. Han indså så, at han ikke kunne bruge magt mod dem, fordi hans mænd var bange for folket. Alligevel gik apostlene villigt med ham.
Ypperstepræsten sagde: “Vi sagde til jer, at I ikke skulle undervise i Jesu navn. Alligevel har I fyldt Jerusalem med jeres lære. I siger endda, at vi er skyldige i at have dræbt Jesus.”
Peter sagde: “Vi skal adlyde Gud mere end mennesker. I dræbte Jesus ved at hænge ham på et kors, men Gud oprejste ham fra de døde. Nu sidder han ved Guds højre hånd og giver omvendelse og syndsforladelse.”
Dette gjorde de religiøse ledere vrede. De sendte apostlene ud af lokalet, og derefter diskuterede de, hvordan de ville slå dem ihjel. Et respekteret medlem af rådet talte: “Vær forsigtig med, hvad I gør med disse mænd. Mit råd er at lade dem være. For hvis dette er menneskers vilje eller værk, falder det fra hinanden, men er det fra Gud, kan I ikke fælde dem; kom ikke til at stå som mennesker, der kæmper mod Gud.”
Efter nogen diskussion var de enige i dette råd, men før apostlene fik lov at gå, fik de dog pisk og besked om ikke at tale i Jesu navn igen.

Apostlene forlod rådet med glæde. De sagde: “Gud har fundet os værdige til at lide for Jesu navns skyld!” De fortsatte med at forkynde Jesus, og antallet af troende blev endnu større.

Der opstod på det tidspunkt et problem, i forhold til enkerne blandt gruppen af kristne. Nogle af enkerne var fra Israel, og nogle var fra jødiske samfund i andre lande. Enkerne fra Israel fik bedre pleje end de andre.
Apostlene sagde: “Vi må fokusere på forkyndelsen af Guds ord og på bøn, men det behov, der er opstået her, skal vi alligevel gøre noget ved.”
De bad menigheden udvælge syv mænd, som ville føre tilsyn med opgaven. De sagde: “Dem, I vælger, skal være højt respekterede og fyldt med Helligånden. De skal kendes for deres visdom.” Alle var glade for dette forslag, så de udvalgte syv mænd.
Apostlene bad for disse mænd og gav dem ansvaret for opgaven. Dette fik antallet af troende til at vokse hurtigere. Selv en stor gruppe jødiske præster kom til tro på Jesus.

VIDEOER

230 – Martyren Stefanus

Apostlenes Gerninger 6,8 – 7,60
Guds kraft var over Stefanus. Flere jødiske grupper forsøgte at debattere med ham, men de fandt hurtigt ud af, at de ikke kunne overgå hans visdom. De besluttede at sprede løgne om ham og sige, at han bespottede Gud. Disse rygter spredtes over hele byen, indtil vagter gik hen og førte ham til det ledende råd.
Mænd rejste sig og løj om ham. De sagde: “Han sagde, at Jesus ville rive dette tempel ned og ændre alt, hvad Moses gav os.”
Pludselig, midt under retssagen, begyndte Stefanus’ ansigt at lyse som en engel. Ypperstepræsten sagde: “Er du skyldig i disse ting?”
Stefanus svarede: “Gud sagde til Abraham: “Forlad dit land og gå til et sted, jeg vil vise dig.”
Stefanus fortsatte og holdt en tale, hvor han gengav Israels historie i korte træk. Han fortalte, hvordan Gud lovede at give Abraham landet og gøre hans efterkommere til et stort folk. Abraham troede på Gud, selvom han ikke havde nogen børn. Til sidst fik han en søn ved navn Isak, som fik en søn ved navn Jakob. Fra ham kom Israels tolv stammer. Hans efterkommere blev gjort til slaver i Egypten.
Stefanus sagde: “Gud brugte Moses til at føre sit folk ud af Egypten. Moses fortalte folket, at der ville komme en stor profet, som ville være som ham.”
Stefanus fortalte, hvordan kong David ønskede at bygge et tempel for Gud, men det var hans søn Salomo, der faktisk byggede det. Til sidst sagde Stefanus:
“I er et oprørsk folk med kolde hjerter! I modstår Helligånden ligesom dine forfædre gjorde. De forfulgte alle profeterne, og nu går I i deres fodspor. I har forrådt og myrdet den Retfærdige.”

Medlemmerne af rådet blev rasende og råbte ad Stefanus. Pludselig kiggede han op og sagde: “Himlene åbner sig, og jeg ser Jesus stå ved Guds højre hånd.”
Rådsmedlemmerne holdt sig for ørerne og skreg så højt de kunne. De greb Stefanus, tog ham med uden for byen og kastede til på jorden. De gav deres overtøj til en ung mand ved navn Saulus. Så tog de store sten og kastede dem efter Stefanus.
Mens stenene ramte ham, så Stefanus op og sagde: “Herre Jesus, modtag min ånd.” Så bad han: “Herre, tilgiv dem denne synd.” Derefter døde han.
Dette blev begyndelsen på en stor forfølgelse af kirken i Jerusalem. Saulus blev leder af en gruppe, som trak mænd og kvinder ud af deres hjem og smed dem i fængsel. På grund af dette forlod mange troende Jerusalem og tog til de omkringliggende områder. Alligevel blev apostlene i Jerusalem.

VIDEOER

232 – Saulus omvendelse

Apostlenes Gerninger 9,1-31
Saulus havde til opgave at forfølge og dræbe alle, som fulgte Jesus. Han fik autoritet fra ypperstepræsten til at tage til Damaskus og tvinge de troende tilbage til Jerusalem.
Da han og hans mænd nærmede sig Damaskus, blev de overvældede af et kraftigt lys, og Saulus faldt til jorden. Han hørte en stemme sige: “Saulus! Saulus! Hvorfor forfølger mig?”
“Hvem er du, Herre?”
“Jeg er Jesus, som du forfølger!”
Gruppen, som rejste sammen med Saulus, vidste ikke, hvad der foregik. De kunne høre lyden af en stemme, men de kunne ikke se nogen.
Saulus rystede. “Herre, hvad vil du, at jeg skal gøre?”
“Gå ind til byen, og der vil du blive fortalt, hvad du skal gøre.”
Da Saulus rejste sig, var han blevet blind.

De andre i gruppen førte ham ind i byen. Han ventede i tre dage og nægtede at spise eller drikke noget.
Herren talte til en af de kristne i Damaskus: “Ananias, gå hen til et hus på den gade, der kaldes Den Lige, og spørg efter Saulus fra Tarsus. Læg dine hænder på ham, og han vil få sit syn igen.”
Ananias var bekymret. “Herre, alle kender til denne voldelige mand. Han er her for at fængsle enhver, der påkalder dit navn.”
Herren sagde: “Han er en udvalgt tjener for mig. Han skal sprede evangeliet til jøder, hedninger og konger. Han skal lide meget for mig.”
Ananias fandt ham og sagde: “Broder Saulus, Jesus viste sig for dig på vejen, og så bad han mig komme til dig.” Ananias lagde sine hænder på Saulus’ hoved, og straks fik Saulus synet igen og blev fyldt af Helligånden.
Derefter blev han døbt og begyndte igen at spise mad.

Saulus tilbragte flere dage med de troende i Damaskus, og begyndte derefter at prædike, at Jesus er Guds søn. Folk var forbløffede, fordi de vidste, at han var kommet der for at dræbe Jesu tilhængere.
Men nu lyttede de til ham og fandt ud af, at han var meget overbevisende, når han talte om Jesus. Ingen kunne argumentere med ham. Så de besluttede at dræbe ham.
Deres plan var at fange ham, da han forsøgte at forlade byen. De troende fandt ud af det og tog ham med til bymuren. De placerede ham i en stor kurv og sænkede den ned. Derfra vendte han tilbage til Jerusalem.
De troende i Jerusalem var bange for ham. De mente, at han ville prøve at fange dem. Barnabas førte derfor Saulus til apostlene og fortalte dem, hvad der var sket med ham. “Herren viste sig for Saulus på vejen til Damaskus. Siden da har han talt i Jesu navn med stort mod.”

De troende accepterede endelig Saulus, og han bevægede sig frit blandt dem. Han gik ind i Jerusalem og fortalte alle om Herren. Nogle begyndte at skændes med ham, men igen kunne de ikke konkurrere med hans kommunikationsevner. Derfor planlagde de at dræbe ham.
De kristne hørte om denne plan, og derfor sendte de ham til Tarsus.

VIDEOER

238 – Fra gudstjeneste til stening

Apostlenes Gerninger 14
Paulus og Barnabas tog til en by kaldet Ikonion og prædikede evangeliet om Jesus i den jødiske synagoge. Reaktionerne var ekstreme. Et stort antal jøder og ikke-jøder kom til tro på Jesus. Andre blev fornærmede og ophidsede til sidst befolkningen imod de kristne. Snart var hele byen i oprør.
Byens embedsmænd besluttede, at den eneste måde at løse problemet var at dræbe Paulus og Barnabas. Apostlene hørte om denne plan og flygtede.
De tog til byen Lystra, og Paulus forkyndte der evangeliet om Jesus. Der sad en mand, som havde været invalid siden fødslen. Han lyttede nøje til alt, hvad der blev sagt. Paulus så manden og mærkede, at Gud havde givet ham tro i hjertet. Derfor sagde han til ham: “Rejs dig!” Straks rejste manden sig og begyndte at gå.
Folk så det og blev forbløffede. De råbte: “Guderne er kommet for at besøge os!” Folk stimlede sammen for at se guderne, der lignede mænd. Snart løb en hedensk præst hen med nogle dyr. Han og folket begyndte at ofre til Paulus og Barnabas.

Apostlene blev rædselsslagne og løb ud blandt folket: “Hvad laver I? Vi er mennesker ligesom jer. Vi er her med gode nyheder: Gud ønsker, at I skal lægge disse hedenske tåbeligheder bag jer og vende jer til ham. Han skabte alting, og han er den, der sørger for jeres daglige behov.”
Men folket ønskede fortsat at ofre dyr til dem.
Under tumulten ankom jøder fra de andre byer, hvor Paulus og Barnabas havde været. Det tog dem ikke lang tid at forvandle mængden til en vred pøbel. De samlede store sten op for at dræbe Paulus. De omringede ham og kastede sten på ham indtil de mente, at han måtte være død. Hans lig blev slæbt ud af byen og smidt på en skraldebunke.
De kristne samlede sig om Paulus’ legeme for at sørge over hans død. Pludselig rejste han sig – og gik tilbage ind i byen!

Næste dag tog han og Barnabas til en anden by, hvor mange mennesker kom til tro. På dette tidspunkt begyndte de at genbesøge de steder, de allerede havde været. De opmuntrede de troende og udpegede ældste til kirkerne. Alle disse byer lå i en region kaldet Galatien.
Til sidst sejlede de tilbage til Antiokia for at besøge kirken, som havde udsendt dem. Da de ankom, samledes folket for at høre alt, hvad der var sket på deres rejse. Paulus og Barnabas fortalte, hvad Gud havde gjort, og hvordan han åbnede døre, så hedninger kunne komme til tro på Jesus.

VIDEOER

249 – 2 Korintherbrev

2 Korintherbrev 1-6
Menigheden i Korinth reagerede ikke positivt på Paulus’ første brev, så han sejler over havet for at mødes med dem. Det gik heller ikke godt. Derefter sender han dem et meget barskt brev – et, som ikke er inkluderet i Bibelen. Titus vender tilbage med opmuntrende nyheder om, hvordan de tog det til sig og omvendte sig fra deres synder. Paulus sender så dette tredje brev. Han skriver:

Må vor Herre Jesu Kristi nåde og fred være med jer. Som I ved, planlagde jeg først at komme til jer, inden jeg besøgte kirkerne i Makedonien. Jeg ændrede mening, fordi jeg ville spare jer for endnu et smertefuldt besøg. Jeg følte, at når jeg endelig kom, ville jeg have, at det skulle være en kilde til glæde og ikke til tårer. Så i stedet for at komme, skrev jeg det sidste brev, ikke for at såre jer, men for at vise min store kærlighed til jer.
Den mand, der stod bag alle disse problemer, har såret både jer og mig. Jeg priser Gud for, at han har omvendt sig. Brødre, det er ikke tid nu at overvælde ham med skyldfølelse. Beslut dig jer den rigtige straf, og tilgiv ham derefter. Vis ham, at I elsker ham, og lad ikke Satan få fordelen i denne situation.

Efter jeg havde skrevet det barske brev, havde jeg brug for at vide, hvordan I reagerede. Jeg sendte brevet med Titus og bad ham komme tilbage og aflægge rapport om jeres reaktion. Planen var, at vi skulle mødes i Troas. Jeg tog dertil, men han var ikke kommet endnu. Herren åbnede døre for at dele evangeliet i Troas, men jeg var fuldstændig fokuseret på jer. Jeg tog afsted med et skib over til Makedonien i håb om at finde ham der.
Med jer i tankerne var denne tur ensom, og jeg var overvældet af bekymring for jer. I min fortvivlelse åbenbarede Gud flere sandheder for mig.

Først indså jeg, at vores liv på jorden er som en romersk sejrsmarch. Folk brænder røgelse langs vejen, og lugten minder soldaterne om deres sejr. Men den samme lugt er frastødende for fangerne, fordi det minder dem om deres henrettelse, når de først kommer til Rom.
Det er os, der brænder langs vejen, mens Jesus marcherer triumferende. Denne verden følger efter ham. For de sejrende i Kristus er vi lugten af triumf. Verden finder os frastødende på grund af deres kommende dom.

Dernæst tænkte jeg på, hvordan mennesker i denne verden er så stolte af deres anbefalingsbreve. Mine tanker var på jer, og jeg indså, at I er Kristi brev, produceret af os, skrevet af Ånden og læst af alle. På grund af det har jeg tillid til at fortsætte. Det er ikke mit arbejde. Det er Guds Ånd, der bringer liv.
Sammenlign dette med de stenbogstaver, der blev givet til Moses. Midlertidigt skinnede hans ansigt som solen, så han lagde et slør over ansigtet. Fordi han gjorde det, lagde folk ikke mærke til, hvornår den skinnende glans forsvandt. Det slør er der stadig! Det dækker deres hjerter, når Loven læses, så de kan ikke forstå det.
Når en person vender sig til Kristus, fjernes dette slør. Guds Ånd bringer frihed, og vi afspejler Herrens herlighed.

Da jeg tænkte på forhænget og evangeliets lys, blev jeg rørt af en følelse af hast. Guds barmhjertighed skinner igennem os! Det er vigtigt, at vi presser på. Vi er nødt til at lægge alt det til side, der kan holde os tilbage. Vores budskab burde være tydeligt at se.
Men denne verdens gud har lagt et slør over øjnene på dem, der ikke vil tro. De afviser ikke os, fordi Jesus er verden lys. De afviser ham.

Da jeg rejste til Makedonien, gik alle disse tanker gennem mit hoved. Jeg følte mig svag og ude af stand til at udrette noget. Men da indså jeg, at det er Gud, der har givet os denne tjeneste. Han bruger svage mennesker til at udføre evigt arbejde. Vi kan sagtens blive skubbet rundt og knust, men det ændrer ikke noget. Det var præcis, hvad der skete med Jesus. Som det var med ham, sådan er det med os. Vores prøvelser og vores død vil give liv til andre.
Jeg kendte ikke til jeres situation. Men jeg indså, at den opmuntring, vi får, ikke skyldes det, der sker her på jorden, nej, vores opmuntring kommer fra Gud. Og derfor giver vi ikke op!

Desuden kan det, der sker med os her, ikke sammenlignes med det, der venter os i himlen. Han gav os sin Ånd, men Ånden er blot en forudbetaling af det, der venter os forude. Mens vi er i denne krop, er vi ikke i vores himmelske hjem. Men når vi forlader vores krop, er vi endelig hos Herren.
Det er lige meget, om vi er her eller der. Vores formål er det samme. Lad os derfor arbejde sammen for at forberede folk til den dag, hvor de vil stå foran Gud. Kristus døde for os, så lad os leve for ham.

Tænk på den tjeneste, der er blevet givet os. Enhver, der kommer til Kristus, bliver en ny skabning. Det gamle liv forsvinder, og et nyt liv dukker op. Gud tillader os at være en del af dette! Vi arbejder sammen med Kristus.
Dette er grunden til, at Gud ønsker, at vi skal være fri for alt, der ville holde os tilbage. Derfor skal vi passe på ikke at blive bundet sammen med en ikke-troende. Derfor holder vi os rene, så vi kan arbejde sammen og få arbejdet gjort.

VIDEOER