Søg efter:
171 – Daniel i løvekulen

Daniel 6
Da Dareios blev konge, udnævnte han en embedsmand over hver af sine 120 provinser. Han valgte derefter tre administratorer til at føre tilsyn med de 120 embedsmænd. Daniel var en af de tre administratorer, og han var den dygtigste. Kongen var ved at give ham magt over hele riget, men embedsmændene og de to andre administratorer ønskede ikke, at dette skulle ske. De besluttede at få Daniel ned med nakken, og de søgte efter noget, de kunne anklage ham for, men de fandt intet. Til sidst sagde de: “Der er kun én måde, vi kan gøre dette på. Vi må finde noget i hans Guds love.”

Det lykkedes dem at finde noget, og dernæst lavede de en plan. De gik til kongen og sagde: “Kong Dareios, må du leve evigt! Embedsmændene og administratorerne er blevet enige om, hvordan vi kan ære dig. Med din tilladelse ønsker vi, at alle skal tilbede dig i 30 dage. Vi laver en lov, der siger, at ingen må tilbede nogen anden gud i den tid. Vi ønsker, at du underskriver den som en lov for mederne og perserne, der ikke kan ændres. Hvis nogen ikke adlyder denne lov, vil de blive kastet i en løvekule.”
Darius var glad for denne ære, så han underskrev loven.

Daniel hørte om den nye lov, men fulgte alligevel sin daglige rutine med bøn. Tre gange om dagen gik han ind i sit hus og åbnede de vinduer, der vendte ud mod Jerusalem. Der knælede han ned og bad og takkede Gud. Det var præcis, hvad mændene vidste, at han ville gøre. De gik derfor til kongen og sagde: “Er det sandt, at du underskrev en lov, der sagde, at ingen i 30 dage må tilbede nogen anden gud end dig? Og stod der ikke, at enhver, der overtrådte dette, ville blive kastet i en løvekule?”
Han sagde: “Selvfølgelig. Jeg gjorde det til en lov for mederne og perserne, som ikke kan ændres.”
“Da er vi kede af at måtte fortælle dig, at Daniel, en jødisk eksil bryder denne lov. Han bøjer sig ned og tilbeder sin Gud tre gange om dagen.”

Dareios var chokeret! Han vidste, at han måtte finde en måde at redde Daniel på. Han arbejdede på det hele dagen. Til sidst kom mændene og sagde: “Du ved, at medernes og persernes lov ikke kan ændres.”
Kongen gav da ordre til at hente Daniel. Kongen talte med ham lige før han blev kastet i kulen. “Må den Gud, du tjener, redde dig fra disse løver.”
Daniel blev sænket ned i løvekulen, og så blev der lagt en sten over åbningen. Kongen satte sit segl på den, så ingen kunne blande sig. Han gik tilbage til sit palads og aflyste aftenunderholdningen. Han nægtede at spise, og han kunne ikke sove hele natten.

Da det endelig blev morgen, skyndte han sig tilbage til løvehulen. Da stenen var fjernet, råbte han: “Daniel, den levende Guds tjener. Var din Gud i stand til at redde dig fra løverne?”
Daniel råbte tilbage: “Min konge, Gud sendte sin engel, som lukkede munden på disse løver. Jeg er ikke blevet såret på nogen måde. Gud ved, at jeg er uskyldig. Deres Majestæt, jeg har ikke gjort dig uret på nogen måde.”
Kongen gav ordre til at få Daniel trukket op. Dareios sagde nu til vagterne. “Gå hen og hent de mænd, der konspirerede imod Daniel. Hent også deres koner og børn. Kast dem alle i løvekulen.”

Alle mændene og deres familier blev skubbet ned i løvekulen. Løverne rev dem fra hinanden, før de overhovedet nåede gulvet.
Kong Darius sendte et dekret ud i hele sit rige. Det lød: “Alle skal frygte Daniels Gud, fordi han er den levende Gud. Hans rige vil vare evigt. Han er i stand til at redde dem, der tjener ham.”

VIDEOER

167 – Nebukadnesars drøm

Daniel 2
Nebukadnesar havde en drøm, der bekymrede ham. Han tilkaldte sine rådgivere og fortalte dem, at de skulle tyde hans drøm. De sagde: “Fortæl os drømmen, og vi vil fortælle dig, hvad den betyder.”
Kongen sagde: “I skal både fortælle mig min drøm og fortælle, hvad den betyder. Kan I gøre det, vil jeg belønne og ære jer. Hvis I ikke kan det, skal I lide en langsom død, og al jeres ejendom vil blive ødelagt. Fortæl mig nu min drøm!”
Hans rådgivere var chokerede. De spurgte endnu en gang: “Vil du ikke fortælle os din drøm, så vi kan fortælle dig dens betydning? ”
Nebukadnesar blev utålmodig. “I hørte, hvad jeg sagde. Hvis jeg fortæller jer min drøm, finder I simpelthen på noget som opmuntrer mig. Den eneste måde, jeg kan vide, om jeres fortolkning er korrekt, er hvis I fortæller mig drømmen.”
Da sagde rådgiverne: “Ingen konge har nogensinde bedt sine rådgivere om at gøre det. Kun guderne ved, hvad folk drømmer, når de sover.”

Nebukadnesar blev vred. Han erklærede, at alle rådgivere skulle dræbes. Daniel hørte om det og sendte straks en besked til kongen: “Giv mig tid, så skal jeg fortælle dig din drøm og dens betydning.”
Gud viste Daniel kongens drøm og gav ham tydningen. Derefter fik Daniel foretræde for kongen. Nebukadnesar sagde: “Er det sandt, at du kan fortælle mig min drøm og dens betydning?”
Daniel var forsigtig med sit svar: “Ingen mand er i stand til at gøre, hvad du beder om, men der er en Gud i himlen, som har vist mig, hvad du drømte, da du sov. Han gav dig en vision om, hvad der kommer til at ske i fremtiden: Du så en massiv statue i din drøm. Den havde et hoved af guld. Dens arme og bryst var af sølv, og dens bug og hofter var af bronze. Den havde ben af jern, og dens fødder var en blanding af jern og ler. Pludselig blev der hugget en sten ud af et bjerg, men man kunne ikke se hænderne, der gjorde det. Denne sten ramte fødderne og hele statuen blev ødelagt.
Stykkerne styrtede til jorden, og vinden blæste det væk, som om det slet ikke havde nogen vægt. Mens du så på, blev stenen større, indtil den fyldte hele jorden.
Det var din drøm. Her er nu betydningen af den: Gud har gjort dig til hovedet af guld. Efter dig vil der opstå et andet rige, der ikke er så godt som dit. Derefter vil et tredje kongerige af bronze regere verden. Det fjerde rige vil være så stærkt som jern og vil knuse alt. Dette rige vil blive delt i to, ligesom statuens ben. Det sidste rige vil også blive opdelt i to fødder med ti tæer. Det vil have styrke af jern, men være så skørt som almindeligt ler.
Stenen hugget ud af bjerget er Guds rige, som vil blive dannet uden menneskehænder. Gud vil ødelægge alle denne verdens kongeriger, men hans rige vil aldrig ende.
Min herre konge, Gud har vist dig fremtiden med en drøm, og det vil ske, som drømmen har sagt.”

Nebukadnesar faldt på knæ med ansigtet mod jorden. Han sagde: “Din Gud er den sande Gud! Han er Herren!” Nebukadnesar gjorde derefter Daniel til en stor hersker i sit rige.

VIDEOER

168 – Ildovnen

Daniel 3
Nebukadnesar lavede en guldstatue. Den var 90 fod høj og 9 fod bred. Derefter samlede han alle embedsmændene i sit rige foran statuen.
En af embedsmændene afgav en erklæring: “Når I hører orkestret spille, skal I falde til jorden og tilbede guldstatuen, som kong Nebukadnesar har sat op. Hvis I ikke gør det med det samme, bliver I smidt ind i en ovn fyldt med ild.” Orkestret begyndte at spille, og folk bøjede sig for guldstatuen.
Dette gav nogle af embedsmændene en ide. De tænkte, at dette var deres mulighed for at slippe af med nogle af de jøder, der var iblandt dem.
De sagde til kongen: “Din befaling var klar. Når orkestret spiller, skal alle bøje sig og tilbede statuen. Du sagde, at hvis nogen ikke gjorde det, ville de blive smidt ind i en ovn fyldt med ild. Der er tre jøder, som ignorerede dit bud, og de har høje stillinger i kongeriget. Deres navne er Shadrak, Meshak og Abed-Nego. De tjener ikke din gud, og de tilbad ikke guldstatuen.”

Nebukadnesar blev rasende. Han sendte bud efter de tre jøder og sagde: ”Jeg har fået at vide, at I ikke tjener min gud, og at I ikke tilbad guldstatuen. Jeg ønsker at vide, om det er sandt. Om lidt spiller orkesteret, og når det sker, skal I bøje jer og tilbede guldstatuen. Hvis I ikke gør det, bliver I smidt ind i ildovnen. Der er ingen gud, der kan redde jer fra min magt.”
De tre mænd tøvede ikke med at svare kongen. De sagde: “Vi ønsker ikke at være imod dig, men du skal forstå, at vores Gud er i stand til at redde os fra ildovnen. Han kan nemt redde os fra din magt, men hvis han ikke gør det, så lad det være kendt, at vi stadig ikke vil tilbede den guldstatue, du har sat op.”
Nebukadnesar var rasende og råbte til sine vagter: “Gør ovnen syv gange varmere! Bind disse mænd og kast dem ind i den!”
Ovnen blev gjort varmere, og de tre jøder blev bundet og kastet ind i ilden. Da ovnen var så varm, og kongen ønskede, at henrettelsen skulle ske hurtigt, dræbte flammerne vagterne, da de kastede mændene ind.
Kongen blev chokeret over, hvad han nu så. Han rejste sig, pegede på ovnen og sagde: “Kastede vi ikke tre mænd i ilden?”
“Selvfølgelig, Deres Majestæt. Vi smed tre mænd ind.”
“Men se! Jeg ser fire mænd derinde. Ilden skader dem ikke, og de er ikke bundet. De går frit rundt. Og se! Det fjerde menneske er som en gud.”
Nebukadnesar gik tættere på ovnen og råbte ind: “Shadrak, Meshak, Abed-Nego, den Højeste Guds tjenere. Kom herud!”

De tre mænd trådte ud af ilden. Alle samlede sig omkring dem og så, at mændene og deres tøj var totalt upåvirket af branden. De lugtede ikke engang af røg.
Nebukadnesar erklærede da. “Jeg lovpriser Shadraks, Meshaks og Abed-Negos Gud. De valgte at dø i stedet for at tilbede nogen anden gud end deres Gud. Så han sendte sin engel for at redde dem. Ingen må sige noget stødende om Shadraks, Meshaks og Abed-Negos Gud. Hvis nogen gør det, vil den person blive revet i stykker og deres hus lavet om til en losseplads.”

VIDEOER

166 – Daniels beslutning

Daniel 1,1-16
Nebukadnesar var konge af Babylon. Han erobrede Jerusalem og tog folket til fange. Han beordrede derefter, at embedsmændene skulle udvælge de bedste unge mænd og oplære dem til at tjene ved det kongelige hof. De skulle undervises i sprog, litteratur og visdom. Denne uddannelse skulle vare tre år, og i løbet af den tid ville kongen give dem den bedste mad og vin.
Fire af de udvalgte unge mænd var Daniel, Shadrak, Meshak og Abed-Nego. Disse mænd besluttede, at de ikke ville besmitte sig ved at spise og drikke ting, der var imod Guds lov. Daniel bad tilsynsmanden om at udelade disse ting fra deres daglige kost.
“Det kan jeg ikke lade dig gøre! Der vil komme en dag, hvor du får foretræde for kongen, og da vil han opdage, at I ser dårligere ud end de andre, og så vil han få mig slået ihjel!”
Da sagde Daniel: “Før du beslutter dig, så sæt os på prøve. Tillad os fire at spise grøntsager og drikke vand i ti dage. Derefter kan du sammenligne os med de andre.”

Tilsynsmanden havde stor respekt for Daniel, så han gik med til denne prøve. Efter ti dage så Daniel og hans venner bedre og sundere ud end alle dem, der havde spist kongens mad og vin. Tilsynsmanden tillod de fire at fortsætte med kun at spise grøntsager og drikke vand.
Gud var med Daniel, Shadrak, Meshak og Abed-Nego. Han gav dem viden og lod dem forstå visdom. Daniel forstod også visioner og drømme.
Efter tre år interviewede Nebukadnesar alle de unge mænd, der havde gennemgået hans træningsprogram. Ingen af de andre rangerede så højt som de fire venner, så de fik tjeneste ved kongens hof. Han rådførte sig med dem i enhver sag, og med tiden værdsatte kongen deres råd ti gange højere end hans andre rådgivere. Daniel fortsatte med at tjene i hoffet under mange konger.

VIDEOER

170 – Skriften på væggen

Daniel 5 og 9
Kong Belshassar var Nebukadnesars barnebarn. Han besluttede at holde en fest med tusind babylonske adelsmænd. Han sendte bud efter de gyldne bægre, som Babylons hær havde taget fra Guds tempel i Jerusalem. De blev brugt til at drikke til ære for deres mange guder.
Pludselig så de, at fingrene fra en mands hånd viste sig på en væg oplyst af lamper. Fingrene begyndte at skrive på væggen. Det gjorde kongen så rædselsslagen, at han rystede af frygt.
Da hånden var færdig med at skrive, forsvandt den. Belshassar læste ordene på væggen, men vidste ikke, hvad de betød. Han sendte bud efter sine rådgivere og sagde: “Hvis du kan tyde, hvad disse ord betyder, vil jeg give dig stor rigdom og gøre dig til den tredje hersker over Babylon!”
De så på skriften, men var ikke i stand til at forstå, hvad det betød. Dette gjorde Belshassar endnu mere rædselsslagen.
Dronningemoderen sagde: “Vær ikke bange. Der er en rådgiver, du ikke har hidkaldt. Han hedder Daniel, og han er en mand fyldt med de hellige guders ånd. Din bedstefar hidkaldte ham, når han havde et problem, han ikke kunne løse. Han vil fortælle dig, hvad det betyder.”
Belshassar kaldte på Daniel og sagde: “Jeg ved, at du har gudernes ånd i dig. Hvis du kan fortælle mig, hvad det betyder, vil jeg give dig store rigdomme og gøre dig til den tredje højeste hersker i Babylon.”
Daniel tøvede ikke. “Du må gerne beholde dine gaver og titler. Jeg vil læse teksten og fortælle dig, hvad den betyder: Den Højeste Gud gav Nebukadnesar dette rige og gjorde ham til den mest magtfulde mand på jorden. Alligevel ydmygede han sig for Gud og erkendte, at han var alles Herre. Du ved det, men alligevel er du stolt og trodser Gud Herren. Du brugte de gyldne bægre fra Guds tempel for at lovprise falske guder. Du håner Gud, som holder dit liv i sine hænder. Derfor har han sendt dig denne besked: Mené, mené, teqél, ufarsín. Og dette er ordenes tydning: Mené: Gud har talt dit kongeriges dage og gjort ende på det. Teqél: du er vejet på vægten og fundet for let. Perés: dit kongerige er blevet delt og givet til mederne og perserne.”

Straks bad Belshassar sine tjenere om at iklæde Daniel fint tøj og dyre smykker. Han udråbte Daniel til at være den tredje højeste hersker i Babylon. Samme nat drog medernes og persernes hær ind i byen, dræbte Belshassar og overtog riget. Daniel blev en respekteret rådgiver ved det persiske hof.

––––––––––––––––––––––––––––––

Flere år senere læste Daniel, hvordan Jeremias havde forudsagt, at byen Jerusalem skulle ligge i ruiner i halvfjerds år. Daniel bad og spurgte Gud, hvad der skulle ske derefter. Gud sendte ham en engel for at forklare, hvad der ville ske.

Englen sagde: “Der vil blive givet ordre til at genopbygge Jerusalem. Den ordre vil begynde en særlig 490-årig periode for dit folk. Efter de første 483 år vil Messias komme. Han vil blive dræbt, og Jerusalem vil blive ødelagt igen. De sidste syv år vil begynde, når en ond hersker laver en 7-årig fredsaftale med Israel.”
Ved at fortælle Daniel dette viste Gud over for Israel, hvad der skulle ske, før han oprettede sit rige på jorden.

VIDEOER