170 – Skriften på væggen

Daniel 5 og 9
Kong Belshassar var Nebukadnesars barnebarn. Han besluttede at holde en fest med tusind babylonske adelsmænd. Han sendte bud efter de gyldne bægre, som Babylons hær havde taget fra Guds tempel i Jerusalem. De blev brugt til at drikke til ære for deres mange guder.
Pludselig så de, at fingrene fra en mands hånd viste sig på en væg oplyst af lamper. Fingrene begyndte at skrive på væggen. Det gjorde kongen så rædselsslagen, at han rystede af frygt.
Da hånden var færdig med at skrive, forsvandt den. Belshassar læste ordene på væggen, men vidste ikke, hvad de betød. Han sendte bud efter sine rådgivere og sagde: “Hvis du kan tyde, hvad disse ord betyder, vil jeg give dig stor rigdom og gøre dig til den tredje hersker over Babylon!”
De så på skriften, men var ikke i stand til at forstå, hvad det betød. Dette gjorde Belshassar endnu mere rædselsslagen.
Dronningemoderen sagde: “Vær ikke bange. Der er en rådgiver, du ikke har hidkaldt. Han hedder Daniel, og han er en mand fyldt med de hellige guders ånd. Din bedstefar hidkaldte ham, når han havde et problem, han ikke kunne løse. Han vil fortælle dig, hvad det betyder.”
Belshassar kaldte på Daniel og sagde: “Jeg ved, at du har gudernes ånd i dig. Hvis du kan fortælle mig, hvad det betyder, vil jeg give dig store rigdomme og gøre dig til den tredje højeste hersker i Babylon.”
Daniel tøvede ikke. “Du må gerne beholde dine gaver og titler. Jeg vil læse teksten og fortælle dig, hvad den betyder: Den Højeste Gud gav Nebukadnesar dette rige og gjorde ham til den mest magtfulde mand på jorden. Alligevel ydmygede han sig for Gud og erkendte, at han var alles Herre. Du ved det, men alligevel er du stolt og trodser Gud Herren. Du brugte de gyldne bægre fra Guds tempel for at lovprise falske guder. Du håner Gud, som holder dit liv i sine hænder. Derfor har han sendt dig denne besked: Mené, mené, teqél, ufarsín. Og dette er ordenes tydning: Mené: Gud har talt dit kongeriges dage og gjort ende på det. Teqél: du er vejet på vægten og fundet for let. Perés: dit kongerige er blevet delt og givet til mederne og perserne.”

Straks bad Belshassar sine tjenere om at iklæde Daniel fint tøj og dyre smykker. Han udråbte Daniel til at være den tredje højeste hersker i Babylon. Samme nat drog medernes og persernes hær ind i byen, dræbte Belshassar og overtog riget. Daniel blev en respekteret rådgiver ved det persiske hof.

––––––––––––––––––––––––––––––

Flere år senere læste Daniel, hvordan Jeremias havde forudsagt, at byen Jerusalem skulle ligge i ruiner i halvfjerds år. Daniel bad og spurgte Gud, hvad der skulle ske derefter. Gud sendte ham en engel for at forklare, hvad der ville ske.

Englen sagde: “Der vil blive givet ordre til at genopbygge Jerusalem. Den ordre vil begynde en særlig 490-årig periode for dit folk. Efter de første 483 år vil Messias komme. Han vil blive dræbt, og Jerusalem vil blive ødelagt igen. De sidste syv år vil begynde, når en ond hersker laver en 7-årig fredsaftale med Israel.”
Ved at fortælle Daniel dette viste Gud over for Israel, hvad der skulle ske, før han oprettede sit rige på jorden.

VIDEOER