Søg efter:

2. søndag efter helligtrekonger – 1. tekstrække

Det er vigtigt at tænke på sin målgruppe, hver gang man udarbejder en prædiken. Hvad har de enkelte mennesker brug for at høre fra evangeliet denne dag ? Hvem der vil sidde i kirken på søndag vil i sagens natur være forskelligt fra sted til sted, og fra søndag til søndag. Hvis man går ud fra, at der sidder anfægtede, døende/sørgende og konfirmander på kirkebænken og skriver en prædiken, der retter sig mod netop de tre grupper, kan den forhåbentlig sige noget til alle.

 

Et budskab til den anfægtede: Det vigtigste ved brylluppet i Kana var ikke alt det, der manglede og var forkert, men at Jesus var der. Jøderne havde “regler for renselse”, det afslører i sig selv en mangel. Og der var “6 vandkar af sten”, og her er tallet 6 tegn på ufuldkommenhed, eftersom 7 var det fuldkomne tal. Og til sidst havde de ikke mere vin. Meget var der altså galt, og det er der også i vores liv. Vi kan føle os som tomme kar, som ufuldkomne og med behov for en gennemgribende renselse, men det vigtige er også i dag, at Jesus er tilstede. Han blev menneske på den ufuldkomne jord som frelser for syndere, og derfor passer han netop til den, der føler sig mangelfuld og syndig og ufuldkommen.

 

Jesus kan og vil hjælpe med det, som tynger mennesker i dag, og derfor kan vi trygt bringe alle problemer til ham, sådan som Maria gjorde. Han vil så gribe ind til sin tid, som ikke altid er den tid, vi kunne ønske det – men som dog er den rette tid. Et eksempel fra bibelhistorien på det: Moses fik prinseopdragelse i 40 år, derefter passede han får i andre 40 år – begge dele var nødvendige, for at han siden i 40 år kunne lede et stort folk igennem en ørken. Gud havde altså ikke gjort en fejl ved at lade sin udvalgte tjener være ufaglært gæstearbejder i Sinai ørken. Gud har omsorg for os, og ved hvad der er bedst for os i det lange løb. Som Jesus var med ved brylluppet vil han også være med i vores liv i dag; han er nær, også når vi ikke føler det. Også når han tøver med at forvandle vores vand til vin. Jesus er nær, og i troen på ham kan vi hvile i at vi har hans tilgivelse – at vi er hans børn, at vi er på vej til evig herlighed. Det står fast, selvom vi endnu venter på hans indgreb i vores konkrete nød.

 

En hilsen til den, der er tynget af tanken om døden: Livet her på jorden er skønt. Tungt – tungt er det at skulle sige farvel til det og til sine kære. Jesus elskede også naturen og menneskelivet med alle dets glæder. Derfor gjorde han sit første under ved noget som menneskeligt som et bryllup. Men valget af et bryllup til sin offentlige debut havde også en dybere baggrund. I GT skildres himlen/ herligheden/ det eskatologiske ikke som et æterisk liv på en luftig sky, men i meget jordiske billeder: Som et ideelt bryllup. Som en fest, hvor der flyder med vin og fede retter. Alt dette kendte Jesu tilhørere fra deres bibelhistorie – og ved at gøre sit første tegn med vin og ved et bryllup sagde Jesus til alle, der kender deres GT: Nu opfyldes løfterne i GT. Nu er frelsens tid inde i og med ham. I himlen skal ingen mere sulte eller tørste, og det gav Jesus et tegn – en forsmag – på ved sit vinunder. Ser vi i januar de første vintergækker som tegn på foråret ? I dagens evangelium ser vi i hvert fald et tegn på en herlig sommer i Guds rige, hvor ingen mere skal skilles af døden. Med Jesus står vi altså på tærskelen til herligheden. Med ham har vi noget i vente, der er bedre end det bedste her på jord. Derfor skal vi ikke miste modet, selvom døden nærmer sig, for Jesus er opstanden og er gået forud for os, og med ham har vi noget herligt i vente. Ikke Kanas bryllupsfest, men selve lammets bryllupsfest er der sendt indbydelseskort ud til gennem Bibelen.

 

En hilsen til konfirmanderne: Kirken er ikke bare noget med døden (selvom også unge kan dø!).  Kristendommen er heller ikke bare noget for gamle og syge. Vi kan alle sammen få problemer midt i hverdagen, og så må vi komme med dem til Jesus – også selvom det er noget så enkelt som varemangel. Jesus var menneske som os, og han lever i dag og interesserer sig for vores menneskelige problemer.

Kort efter at Jesus havde gjort dette under blev han rasende over det, der foregik i templet og drev kræmmerne ud. De ødelagde det, der var meningen med templet. Måske ville Jesus i dag tage et reb og gå til angreb på alle dem, der ødelægger unge menneskers liv med alkohol og stoffer – for Jesu kærlighed til menneskelivet er også et nej til alt hvad der kan ødelægge dette liv.

 

Jesus var med til et bryllup og reddede festen – han går ind for bryllupper. Han vil at en mand og kvinbde skal dele hele livet sammen; det vil han også for unge i dag – og ved hans hjælp kan det lykkes og blive til velsignelse. Vi mennesker kan ødelægge mange gode ting, men det er godt at Jesus vil tilgive os og give os hjælp til en ny begyndelse. Ligesom han kunne forvandle vand til vin, forvandler han i dag menneskeliv.

Lektien kan bruges til at vise, at Jesus er den fulde åbenbaring, som jøderne ikke kendte, og epistelen er indirekte en understregning af værdien af det almindelige, gudsskabte hverdagsliv, hvor gæstfrihed fx er en lille, men i praksis meget stor ting.

 

 

Salmeforslag: 666, 366, 23 – 124, 44